Kritiek bisschoppen op commerciële tv-stations

DEN HAAG, 25 JAN. De commerciële televisiestations “koeioneren” de publieke omroepen in cultureel en pedagogisch opzicht. Met hun overdaad aan reclames en gewelddadige programma's zijn ze een constante bedreiging voor de culturele functie van het medium.

Dat stelde de Nederlandse bisschoppenconferentie onder leiding van kardinaal Simonis gisteren in het jaarlijkse gesprek met vertegenwoordigers van de PvdA, waarbij ook de Bredase bisschop Muskens aanwezig was. De omroeppolitiek kwam aan de orde, maar ook de 'stille armoede'.

Volgens Simonis zet de commerciële televisie de toon, zodat er een versmalling optreedt van de programma's van de publieke omroepen. Hij pleitte daarom voor regelgeving op Europees niveau voor de commerciële omroepen. De PvdA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Wallage, zei na afloop van het gesprek de zorgen van de bisschoppen te delen. Hij maakte echter tevens duidelijk eerder aan een versterking van de positie van de publieke omroep te denken dan aan regelgeving voor de commerciëlen.

Volgens de bisschoppen wordt de structurele armoede in Nederland steeds groter. Simonis constateerde dat zowel politiek als kerk moeite heeft om in contact te komen met armen.

De kardinaal zei dat dat te maken heeft met de gêne van mensen om zich te laten aanspreken op hun armoede en ook omdat armoede - minder dan vroeger - aan uiterlijkheden valt af te lezen. Bovendien “durven de mensen niet meer naar de kerk te komen als een vluchthaven”, zei hij.