Kabinet dicht gat vennootschapsbelasting

DEN HAAG, 25 JAN. Het kabinet-Kok komt met een wetswijziging om de mazen in de wet op de vennootschapsbelasting te repareren. Het wetsvoorstel dat morgen in de ministerraad wordt behandeld, moet een halt toeroepen aan fiscale constructies die met name door het internationaal opererende bedrijfsleven worden toegepast.

Staatssecretaris Vermeend (financiën) verwacht dat de reparatie ongeveer 50 miljoen gulden aan extra belastinginkomsten zal opleveren.

Het gaat om de financiering van onderdelen van internationaal operende ondernemingen. Naar schatting gaat het om een bedrag van 15 miljard gulden dat in buitenlandse concern-financiering is ondergebracht. Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 37 procent over de eerste 100.000 gulden en over het meerdere 35 procent. Met andere woorden de schatkist derft ongeveer 5 miljard gulden aan belastinginkomsten.

Ondernemingen die in handen zijn van buitenlandse ondernemingen hebben de mogelijkheid van een financieel aantrekkelijk 'vluchtroute'; een constructie die in september vorig jaar door de Hoge Raad is goedgekeurd. Als een buitenlandse concern bijvoorbeeld een Nederlands bedrijf wil kopen, dan wordt een Nederlandse financieringsmaatschappij gebruikt. De financier leent geld van de buitenlandse moeder om de Nederlandse overname-kandidaat te kopen. De rente mag in mindering worden gebracht op de winst van het Nederlandse bedrijf. Deze constructie geldt niet alleen voor nieuwe bedrijven. Ook Nederlandse bedrijven die al geruime tijd onderdeel uitmaken van een buitenlandse concern, mogen op deze manier worden gekocht.

Het Tweede Kamerlid Ybema (D66) heeft vorig jaar de kwestie aangekaart bij staatssecretaris Vermeend nadat de Hoge Raad de constructie had goedgekeurd. Ybema vreest dat de zogeheten winstdrainage niet alleen tot lagere belastinginkomsten leidt, maar ook de deur openzet voor een uitverkoop van het Nederlandse bedrijfsleven.

De mogelijkheden om via een constructie de rente te verrekenen worden door Vermeend beperkt.