Homeopathie (7)

Als huisarts en lid van de Vereniging tegen de kwakzalverij heb ik met instemming het stuk van Piet Borst gelezen. Misschien komen onderstaande toevoegingen in een volgend stuk aan de orde, maar voor het geval hij dat niet van plan is, deel ik u mee dat:

- VSM door het verschaffen van redelijk schone werkgelegenheid, mensen uit de bijstand houdt;

- SRL-gelei vaak dient als substitutie voor z.g. NSAID's die verantwoordelijk zijn voor veel maagzweren en hogere kosten.

Maar de misstand is dat alle homeopathische middelen inclusief SRL-gelei vergoed worden uit de kas van ziekenfondsen en particuliere verzekeringen. De toonbanken van apotheken staan vol reclame voor deze middelen. In apotheken wordt mensen regelmatig een homeopathisch middel in plaats van een medicijn aangeraden. Veel mensen geloven dat alle adviezen, in een apotheek verkregen, wetenschappelijk verantwoord zijn.

Schrijnend is dat huisartsen aan FTO (farmacotherapeutisch overleg) moeten doen met apothekers die verantwoordelijk zijn voor het stimuleren van het gebruik van onwerkzame middelen, terwijl onafhankelijke informatie als het geneesmiddelenbulletin ter beschikking staat.

Mensen moeten vrij zijn hun eigen geld uit te geven aan redelijk onschadelijke zaken waar ze zich beter door voelen. Nut en kosten van druppels-met-geloof zijn van dezelfde orde van grootte als een bezoek aan pretpark of lachfilm.

    • Huisarts te Alkmaar
    • Erna M. Burks