Homeopathie (6)

Piet Borst meent zeker te weten dat homeopathie niet werkt. Hij baseert zich daarbij op de heersende theorie dat medicijnen chemische stoffen zijn. In deze redenering is geen plaats voor onbegrepen effecten. Welke dat kunnen zijn weten we nog niet, daarover bestaat ook bij homeopatische artsen geen twijfel. De ervaring in de praktijk heeft de scepsis bij meer dan duizend artsen weggenomen.

Onder degenen die de kritiek van Borst mede verwoorden bevindt zich niemand die dit vanuit praktijkervaring doet. Borst maakt de klassieke fout zijn wereldbeeld als absolute waarheid te verkopen.

Het is op zich redelijk om in de eerste plaats voort te bouwen op heersende inzichten, maar in de geneeskunde is nog veel niet begrepen en wordt in de praktijk gebruikt, lang voordat het verklaard is. Borst en de Vereniging tegen kwakzalverij weigeren waarnemingen en feiten naast de theorie te plaatsen. De feiten komen voort uit reeds verricht onderzoek. Er blijken meer dan honderd dubbelblindstudies naar het effect van homeopathie te bestaan. Hiervan kunnen minstens 25 iedere toets van kritiek doorstaan. Gerenommeerde medische tijdschriften als The Lancet, British Medical Journal en Pediatrics publiceerden over dergelijke onderzoeken.

Een groot deel van de patiënten met chronische kwalen vindt in de homeopathie iets dat zij in de reguliere geneeskunde niet vinden. Bij diverse onderzoeken blijkt dat 50 tot 70 procent van de patiënten baat heeft bij homeopathie; dit menen zowel de patiënten zelf als hun huisartsen.

De afgelopen vijftien jaar hebben de hoogste adviesorganen van de overheid zich intensief beziggehouden met alternatieve geneeswijzen. Zij komen tot de conclusie dat krampachtig vasthouden aan theoretische bezwaren onjuist en zinloos is. Dit feit negeren en weigeren verder onderzoek te doen komt neer op het bevorderen van kwakzalverij.

    • L. Rutten