Homeopathie (4)

In zijn column noemt Piet Borst producenten van homeopathische middelen handige jongens die waardeloze watertjes aanprijzen als panacee tegen vage klachten. Zijn redenering is eenvoudig en doeltreffend: als biochemicus weet hij dat chemische stoffen hun werking verliezen als zij oneindig verdund worden. Echter, als wetenschapper zou hij op de hoogte mogen zijn van wetenschappelijk onderzoek (dat aan alle eisen voldoet) dat de werking van homeopathische middelen aantoont. Er doet zich hier dus het probleem voor dat de werking vooralsnog niet verklaard kan worden, echter wel aanwezig is.

    • Ante Wessels