Homeopathie (3)

Het verbijstert mij dat een respectabel biochemicus zo'n huilerig stuk kan schrijven. Niet één argument wat het niveau van het uitgekauwde cliché te boven gaat. Van wetenschappelijk gehalte is helemaal geen sprake, hooguit wat 'Piet Borst'-gewicht in de schaal.

Natuurlijk is het van belang dat een Hoge Raad zich bij een uitspraak terdege vergewist van de stand van de wetenschap. Hetzelfde mag je vragen van Borst als hij meent over homeopathie een wetenschappelijk verantwoord oordeel te kunnen vellen. Die man weet wat dit betreft echt niet waar hij over praat.

En dan die anti-kwakzalvers. Ik kan mij niet voorstellen dat Piet Borst de verheffende teksten in hun Aktieblad zonder enige irritatie kan lezen. Ik heb er nog nooit één argument van gehalte in kunnen vinden, maar wel een overmaat aan verdachtmakerij en goedkope 'grappen'. Die vereniging zou eens moeten doen waarvoor ze zich in het leven heeft geroepen: kwakzalvers ontmaskeren en aan de kaak stellen in plaats van een soort jihad te voeren tegen medische zaken die niet aan de (Nederlandse) medische faculteiten worden gedoceerd. Ook reguliere medici kunnen kwakzalven.

    • Dr. W.A.M. Linnemans