Gemeenten Veghel, Uden en Boekel willen samengaan

VEGHEL, 25 JAN. De Brabantse gemeenten Veghel, Uden en Boekel willen per 1 januari 1998 vrijwillig opgaan in één gemeente. De nieuwe plaats, die Uden-Veghel gaat heten, wordt met ruim 80.000 inwoners de vijfde stad van Noord-Brabant.

Dat staat in een gezamenlijk raadsvoorstel over het samengaan van de drie gemeenten. Het plan komt op 15 februari in alle drie de afzonderlijke gemeenteraden aan de orde. Als de raden akkoord gaan en ook provincie en Rijk met de plannen instemmen, worden er in november 1997 verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad gehouden. Volgens een woordvoerder van de gemeente Veghel is het voor het eerst in Nederland dat drie grotere gemeenten uit vrije wil hun zelfstandigheid opgeven.

Het initiatief komt van de met opheffing bedreigde gemeente Boekel. Na een korte toenadering van Boekel tot het naburige Erp besloot het kabinet in 1994 om laatstgenoemde gemeente te laten opgaan in de gemeente Veghel. Omdat een zelfstandig voortbestaan van Boekel op den duur niet meer mogelijk is, besloot de gemeente aan te kloppen bij Uden en Veghel om bij herindeling het heft in eigen hand te kunnen houden.

Volgens de betrokken gemeenten liggen aan het besluit om vrijwillig samen te gaan vooral kostenbesparing en efficiency ten grondslag. De colleges van B en W gaan ervan uit dat de fusie leidt tot een “onmiskenbare meerwaarde voor de regio”. Ook verwachten zij positieve gevolgen voor de werkgelegenheid in Uden en Veghel. “De positie van het midden- en kleinbedrijf wordt versterkt.”

Het stadhuis van de nieuwe gemeente komt in Uden. In Boekel, Erp en Veghel worden bijkantoren gevestigd. Zodra de fusie een feit is, zal worden begonnen met afslanking van het ambtenarenapparaat. Uden-Veghel is van plan tot 2008 de tijd te nemen om het aantal arbeidsplaatsen (op dit moment 600) “op een natuurlijke en sociaal verantwoorde wijze” te verkleinen. (ANP)