Geen twijfel aan halen 1999; Duisenberg: EMU moeilijk door economie

AMSTERDAM/BRUSSEL, 25 JAN. De teruggang van de economie en de lage inflatie maken het in Europa moeilijk om tijdig aan de criteria voor de Economische en Monetaire Unie (EMU) te voldoen. Dit zegt president W. Duisenberg vandaag in een vraaggesprek met deze krant.

Zonder Frankrijk en Duitsland is de muntunie, die in 1999 van start moet gaan, volgens Duisenberg ondenkbaar. Om in aanmerking te komen voor deelname, moeten lidstaten over 1997 al voldoen aan de financiële criteria die daarvoor zijn gesteld in het Verdrag van Maastricht. “Het lijdt voor mij geen twijfel dat Duitsland het zal halen, gezien de trendmatige ontwikkeling van de economische groei en de genomen begrotingsmaatregelen,” aldus de bankpresident. “De sleutel ligt in Frankrijk, al ben ik er enigszins door gerustgesteld dat de regering de noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen, tegen al het sociale verzet van eind vorig jaar in, heeft weten door te zetten.” De Benelux-landen zullen volgens hem “naar alle waarschijnlijkheid” deel uitmaken van de muntunie, maar Oostenrijk zal er “een zware dobber” aan hebben om zich tijdig te kwalificeren.

De afgelopen weken rijst de twijfel of 1999 als startdatum nog haalbaar is. Oud-Commissievoorzitter Jacques Delors en de Franse topbankier Marc Viénot lieten daar dinsdag openlijk hun bedenkingen over horen. Tijdens een ronde-tafelconferentie in Brussel over de 'euro' - waar onder meer werd geopperd het topmodel Claudia Schiffer in te zetten om de munt aan de man te brengen - suggereerde de Franse oud-president en 'vader' van het Europese wisselkoersstelsel Giscard d'Estaing gisteren om de toetsing van de criteria in 1997 te corrigeren voor de conjunctuur, zodat de norm mag worden overschreden.

Duisenberg, die daar vanmorgen niet op kon reageren, zegt de recent gerezen twijfel over de haalbaarheid van 1999 als startdatum niet te delen. Op de vraag of met name de banken niet zo snel mogelijk op de hoogte zouden moeten worden gesteld van eventueel uitstel zegt Duisenberg: “Ik zou zeggen: zeg het juist niet nu, in godsnaam niet. We halen het: daar moet de politiek van uit blijven gaan.” De haalbaarheid van 1999 is volgens hem niet zozeer een economisch, als wel een politiek probleem. “De monetaire unie krijgt nu de schuld van alle offers die voor het terugbrengen van het tekort moeten worden gebracht. Maar Maastricht of geen Maastricht, het saneren van de overheidsfinanciën is een noodzaak.”

Duisenberg ontvouwt ook het plan dat onder centrale bankiers rijpt voor een nieuw wissselkoerssysteem tussen de 'euro' en de munten van landen die niet deelnemen. Deze kwestie is een van de heetste hangijzers in de huidige discussie.

    • Maarten Schinkel