Geen steun van PvdA en D66; Coalitie oneens over opdeling van Rotterdam

DEN HAAG, 25 JAN. De regeringspartijen PvdA, VVD en D66 zijn nog steeds ernstig verdeeld over de toekomst van de stadsprovincie Rotterdam.

Gisteravond, tijdens het eerste deel van het slotdebat in de Tweede Kamer, werd duidelijk dat PvdA en D66 niets zien in een opdeling van de stad in vijf gemeenten, zoals minister Dijkstal en staatssecretaris Van de Vondervoort (binnenlandse zaken) voorstellen.

De fracties van VVD en oppositiepartij CDA willen wel doorgaan op de lijn van het kabinet en zullen geen steun verlenen aan een alternatief plan van de twee coalitiepartners, zo kondigde het Kamerlid Remkes (VVD) gisteravond aan. In dat geval is wat Remkes betreft de discussie over het wetsvoorstel voorlopig van de baan. Met de opstelling van de grote fracties lijkt uitstel van de bestuurlijke reorganisatie van de Rijnmond onvermijdelijk geworden.

Volgens het kabinetsvoorstel blijft het stadscentrum binnen de ringwegen één gemeente met ruim 400.000 inwoners. Alexanderpolder, Berg en Schie, Hoek van Holland en Hoogvliet zouden zelfstandige gemeenten worden binnen de stadsprovincie. Het gebied omvat nog zeventien andere gemeenten in de Rijnmond.

De Kamerleden Van Heemst (PvdA) en Scheltema (D66) wezen op het gebrek aan draagvlak voor het kabinetsvoorstel. Het gemeentebestuur noch de bevolking van Rotterdam voelt iets voor een opdeling van de stad, zo bleek afgelopen voorjaar na het gemeentelijke referendum over het onderwerp. Van Heemst noemde de opdeling “onwerkbaar en onhoudbaar”, maar wilde nog niet definitief afstand nemen van het plan. Hij wil “eerst een discussie met de regering”, zo zei hij gisteravond. Van Heemst vindt wel dat er een stadsprovincie moet komen.

Scheltema zou later vanmiddag pas aan het woord komen, maar bekend is wel dat zij geen brood meer ziet in de opdeling. Ook vindt zij een ongedeeld Rotterdam binnen de stadsprovincie niet meer realistisch, omdat de gemeente te sterk zou worden in vergelijking met de overige gemeenten in de stadsprovincie. Om het evenwicht te herstellen zou de stadsprovincie volgens D66 moeten worden uitgebreid met Drechtsteden en de Hoeksche Waard.

De fracties van VVD en oppositiepartij CDA steunen het kabinetsvoorstel in grote lijnen. Het Kamerlid Van der Heijden (CDA) hield gisteravond opnieuw een hartstochtelijk pleidooi voor de stadsprovincie, maar wil dat er straks acht gemeenten ontstaan binnen de huidige gemeentegrenzen van Rotterdam. Behalve de vijf voorgestelde gemeenten wil het CDA dat ook Overschie, IJsselmonde en Charlois zelfstandig worden.

De VVD'er Remkes, die net als Scheltema pas in de loop van deze middag zou spreken in de Kamer, vindt een minder ver gaande opdeling van Rotterdam onbespreekbaar. Het bestuur in de regio zou daarmee te onevenwichtig worden. Bovendien vindt Remkes dat plan een “schoffering van de randgemeenten”, die de afgelopen jaren steeds meewerkten aan de plannen voor een stadsprovincie in de veronderstelling dat de gemeente Rotterdam zich zou opsplitsen in tien of meer delen. Dat was ook het oorspronkelijke voorstel van het kabinet, maar het plan werd gewijzigd na het Rotterdamse referendum in juni vorig jaar.

Het debat in de Tweede Kamer zal vermoedelijk pas volgende week kunnen worden afgerond.