Fokker (6)

Het lijkt wel alsof Fokker uitsluitend bestaat uit een Ontwerp en Produktie fabriek. Maar er is meer. Ieder vliegtuig op de wereld vliegt uitsluitend op basis van het feit dat ieder vliegtuigtype een zogenoemd Type Certificaat heeft, uitgegeven door de Rijksluchtvaartdienst van het land waar de verantwoordelijkheid voor het ontwerp, testen en produktie ligt.

Als een vliegtuigfabrikant besluit zijn Type Certificaten weer in te leveren bij zijn RLD, dan houdt dat in dat die fabrikant de luchtwaardigheid van zijn vliegtuigen niet langer kan garanderen en vanaf dat moment staan, vanwege de internationale regelgeving, wereldwijd al zijn vliegtuigtypen, bij de Fokker de F 50, F 70 en de F 100, aan de grond.

Het aantal passagiersvliegtuigen op de wereld is, meen ik, in de grootte-orde van zo'n 10.000 stuks. Daarvan zijn er 1.200 van Fokker afkomstig, die alle niet meer mogen vliegen bij inlevering van het Type Certificaat. Daarom is het instandhouden van het Type Certificaat van essentieel belang.

Het is nu duidelijk dat als door een onvoorzichtig beleid ten aanzien van het instandhouden van het TC het achtste deel van de wereldvloot niet meer mag vliegen, dat enorme, mondiale, consequenties voor het openbaar passagiers- en vrachtvervoer zal hebben. Uit de berichtgeving is niet op te maken of DASA, Fokker en de Nederlandse regering daaraan hebben gedacht.

    • Rld Certificatie Manager F 50
    • R.D. Boers