Fokker (1)

Het politiek klimaat in Den Haag wordt beheerst door hetzelfde gevoel dat de top van Daimler-Benz beheerst: zelfbehoud. Maar er is een verschil, namelijk dat van het afleggen van verantwoordelijkheid voor de te nemen beslissingen en de invloed daarvan op de eigen positie. In het bedrijfsleven is het gewoon dat fouten worden afgestraft door vertrek. In de politiek geldt deze regel helaas nog niet, zowel bij de afweging van de beslissing als bij het verdedigen daarvan.

Het kabinet had zich verantwoordelijk getoond door in dit geval te laten zien dat de bereidheid tot het verschuiven van politieke budgettaire posities (bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking) hoe vervelend ook ten aanzien van de vermeende gevolgen voor de uitkomsten van de volgende Kamerverkiezingen, een bijdrage had geleverd aan het vermijden van verlies van werkgelegenheid maar vooral aan het vermijden van thans onmeetbare schade voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Maar ja, de politiek is nog steeds geen arena waar mensen van niveau zich graag in bevinden, indien zij iets te bieden hebben. Dus krijgt de politiek wat zij verdient: geen topniveau.

    • G.F. Masman