Elektronische kaart moet reislust van student beteugelen

Studenten kunnen in de toekomst een elektronische openbaar vervoerkaart krijgen met een beperkt aantal reiskilometers. De invoering van zo'n chipkaart is technisch heel goed mogelijk en hoeft niet veel geld te kosten, aldus hoofddirecteur C. van Eykelenburg van de Informatie Beheer Groep (IBG). Een elektronische OV-kaart zou het recht om een onbepaald aantal kilometers met het openbaar vervoer te reizen kunnen inperken. Studenten moeten de kaart voor elke reis afstempelen. Dat kan door bestaande stempelapparaten om te bouwen. In Twente zijn al enkele bussen met zo'n apparaat uitgerust.

Het idee voor zo'n kaart is niet nieuw. Een paar jaar geleden opperde het Tweede-Kamerlid T. Netelenbos (PvdA) - thans staatssecretaris voor onderwijs - al eens het idee om een elektronische kaart in te voeren. De OV-jaarkaart die in 1991 werd ingevoerd bood recht op onbeperkt reizen, omdat invoering van een elektronische kaart destijds technisch niet haalbaar was. 'Inmiddels is dat wel het geval, maar het is aan de politiek om voor dat concept te kiezen', aldus de IBG.

Het onbeperkt reizen kost de staat jaarlijks 900 miljoen gulden. Daarvan krijgt de NS 500 miljoen gulden, streek- en stadsvervoer krijgen de rest, volgens een contract dat 1 november 1998 afloopt. De overheid wil na die datum jaarlijks 360 miljoen gulden minder uitgeven aan de kosten voor openbaar vervoer voor studenten. De elektronische chipkaart zou die kosten in de hand kunnen houden.

'Het is een optie, maar op het ministerie zijn nog geen concrete plannen om het aantal kilometers voor studenten met een OV-kaart te beperken', zo liet een woordvoerder van het ministerie van onderwijs weten. 'Op zijn vroegst komt deze kwestie in 1997 aan de orde wanneer er weer gepraat wordt over de verlenging van het contract.'

Op dit moment zijn in Groningen en Enschede al proeven gaande met een multifunctionele chipkaart voor studenten. Zij gebruiken haar als collegekaart, bibliotheekkaart en OV-kaart. Komende zomer krijgen 200.000 studenten een chipkaart. Het is de bedoeling dat in 1998 alle ruim 600.000 studenten in het mbo en het hoger onderwijs over zo'n kaart beschikken.