Cardioloog mag weer aan de slag

UTRECHT, 25 JAN. De omstreden kindercardioloog E. Meijboom mag weer aan de slag in het Wilhelmina Kinderziekhuis (WKZ). De president van de rechtbank in Utrecht heeft dit in kort geding bepaald. Het ziekenhuis moet de arts onmiddellijk in staat stellen zijn werk weer te hervatten, op straffe van een dwangsom van 10.000 gulden per dag.

De directie van het kinderhospitaal schorstte de cardioloog medio december nadat deze zijn ongerustheid had geuit over de resultaten van de hartoperaties die in het kinderziekenhuis worden uitgevoerd. Uit onderzoek zou blijken dat de prestaties van het WKZ ver achterblijven bij die van vergelijkbare ziekenhuizen in binnen- en buitenland. Operaties bij zuigelingen met een ernstige aangeboren afwijking liepen de afgelopen jaren in 70 procent fataal af, terwijl bij andere gespecialiseerde instituten de helft van zulke patiëntjes op de operatietafel stierven. De directie van het WKZ verwijt Meijboom dat hij deze cijfers aan de grote klok heeft gehangen en zo het imago van het hospitaal heeft bezoedeld. Zelf zegt de arts dat hij zijn zorgen alleen bij zijn superieuren en bij enkele collega's heeft geventileerd.

Volgens het vonnis is van het tegendeel niets gebleken. “Meijboom heeft zijn verontrusting bij de juiste autoriteiten van het WKZ tot uiting gebracht en zijn verantwoordelijkheid als arts genomen. Het is niet aannemelijk geworden dat hij de publiciteit heeft gezocht.” De president meent verder, onder meer op grond van het persbericht waarmee het WKZ op 11 december zelf naar buiten trad, dat de zorgen van Meijboom niet misplaatst zijn.

Of de alarmerende cijfers een juist beeld schetsen, wordt momenteel bekeken door de Amerikaanse kinderhartchirurg professor Quaegebeur. Zolang dit onderzoek duurt, opereert het WKZ geen zuigelingen met ernstige aangeboren hartafwijkingen. Het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam ontfermt zich zolang over deze ingrepen. (ANP)