Arnhems college trekt plan Spijkerkwartier na protest in

ARNHEM, 25 JAN. Trappen vol bewoners uit het Spijkerkwartier, gezwaai met spandoeken en een hoop geschreeuw viel het Arnhemse college van burgemeester en wethouders gisteravond ten deel. Vol trots presenteerden B en W de langverwachte nota over de integrale aanpak van de overlast in de beruchte drugs- en hoerenbuurt. Maar alle fracties in de gemeenteraad bleken tegen en het college moest een voorstel voor oplossing van de problemen in het Spijkerkwartier gedeeltelijk intrekken.

De drugsverslaving, tippelprostitutie en de bijbehorende verkeersoverlast zouden, zo meende het college, voor een deel opgelost worden door het instellen van een tippelzone op het industrieterrein Kleefse Waard. Het plan voorzag daarnaast in het isoleren en terugdringen van de raamprostitutie, extra inzet van politie, een verkeersplan om vreemde autos uit de wijk te weren en een aanpak om de overlast door de zestig horeca-gelegenheden in de veelgeplaagde wijk terug te brengen.

Het waren de kleine lettertjes in de nota die tot grote opschudding leidden. Want isoleren en terugdringen van de raamprostitutie is toch wat anders dan verplaatsen. En dat was nu net wat de gemeenteraad in april vorig jaar, na ampele overwegingen, had besloten: de raamprostitutie zou op termijn verdwijnen uit het Spijkerkwartier. De hoeren zouden een plaats krijgen op het industrieterrein Kleefse Waard, hetzelfde terrein waar ook een tippelzone zou worden ingericht. “Als de raad dit voorstel overneemt, is het voor ons over en uit, zei gisteravond een woordvoerder van de Werkgroep Spijkerkwartier, die al jaren overleg voert met de gemeente.

Ook het Actiecomité Spijkerkwartier, de militantere tak van de protesterende wijk, noemde het college onbetrouwbaar. “Het stadsbestuur legt een minachting voor burgers aan de dag waar de honden geen brood van lusten”, aldus M. Caron van het comité. “Het betekent ook een rechtstreekse oorlogsverklaring aan de bewoners van het Spijkerkwartier.”

Het Actiecomité heeft de afgelopen maanden op verschillende manieren laten weten dat de bewoners de overlast 'zat' zijn. Zo voerden ze enkele dagen geleden een toneelstukje op in de bovenmodale woonwijk Hogenkamp, waar onder andere de Arnhemse burgemeester P. Scholten woont. Verkleed als hoeren, klanten, dealers en verslaafden maakten ze de bewoners van deze wijk luidruchtig duidelijk wat overlast nu eigenlijk inhoudt.

Gaandeweg de vergadering werd gisteravond duidelijk waarom B en W hadden besloten af te zien van complete verplaatsing van de raamprostitutie. Er zouden afspraken zijn gemaakt met plaatselijke ondernemers, die nog wel een tippelzone wilden op het industrieterrein maar geen raamprostitutie. “Het college heeft zich veel te bang laten maken door de dreigementen van de ondernemers”, zo zei een raadslid in de wandelgangen. In hun officiële reacties toonde geen van de partijen zich voorstander van de isolering en beperking van raamprostitutie in het Spijkerkwartier. Groen Links was verbijsterd, de D66-woordvoerder voelde zich persoonlijk beduveld.

Geconfronteerd met de tegenstand haalde verantwoordelijk wethouder J. van Doorne, na een schorsing voor overleg van het college, fluks bakzeil. “Het besluit om het raadsbesluit van april vorig jaar te herzien, wordt hierbij herzien”, aldus Van Doorne. Dat leidde tot een groot gejuich op de publieke tribunes. Maar, zo zei de wethouder, de Kleefse Waard heeft wel afgedaan als locatie voor raamprostitutie. En dat leverde weer veel boegeroep op. Of wethouder Van Doorne dan niet meer wist dat in april vorig jaar de Kleefse Waard als enig mogelijke locatie was vastgelegd?

De wethouder hield vol: mocht de overlast door de nu te nemen maatregelen niet verdwijnen, dan zal er voor de raamprostitutie een andere plek gezocht worden, zei ze. Maar niet op Kleefse Waard. Niet in de nabijheid van bedrijven als Akzo Nobel en Basf.

De uitvoering van de plannen van B en W kost enkele miljoenen guldens. Het college is daarbij van plan haast te maken: het verkeersplan komt per direct in de inspraakprocedure, de tippelzone wordt volgende maand ingericht en opengesteld en in maart wordt een begin gemaakt met de uitbreiding van nachtopvang voor drugsverslaafden.

    • André Ritsema