Winst Shell Oil hoogste in tien jaar

Shell Oil, de Amerikaanse tak van Koninklijke/Shell Groep, heeft de netto winst vorig jaar verdrievoudigd van 508 miljoen dollar tot 1,52 miljard dollar, het hoogste resultaat in tien jaar. Shell Oil maakte bekend dat de netto winst in het vierde kwartaal van 1995 steeg van 211 miljoen tot 380 miljoen dollar. Exclusief bijzondere posten daalde het resultaat evenwel met 11 procent, van 320 miljoen tot 286 miljoen dollar. Shell ervoer in de laatste drie maanden een daling van de winstmarges op raffinageprodukten en chemische produkten. De prijzen en de produktie van ruwe olie en aardgas lieten een opgaande lijn zien.

Over het hele jaar verbeterden de marges in de chemie. Dat zorgde voor een stijging van het bedrijfsresultaat in deze sector van 223 miljoen dollar tot een recordbedrag van 704 miljoen dollar. Andere factoren die aan de stijging van de jaarwinst bijdroegen waren hogere verkoop van raffinageprodukten en groei van de produktie van ruwe olie en aardgas. Een daling van de winstmarges op de raffinage drukte het resultaat. De omzet van Shell Oil nam in het vierde kwartaal toe met 11 procent tot 6,54 miljard dollar. Over het hele jaar groeide de omzet met 14 procent tot 24,65 miljard dollar.

De cijfers over het vierde kwartaal laten zien dat de hausse in de chemiesector duidelijk over het hoogtepunt is. De verwachting dat het resultaat in de komende kwartalen minder fraai zal uitpakken was voor veel beleggers het sein om uit de olie te stappen. In Amsterdams daalde de koers van Koninklijke Olie gisteren met 3,20 gulden tot 222 gulden. Vanochtend herstelde de koers zich met 2,30 gulden op 224,30.