Werkgevers in EU somber over banen in 1996

ROTTERDAM, 24 JAN. Europese werkgevers verwachten dat de werkgelegenheid dit jaar niet of nauwelijks zal groeien.

Dat blijkt uit een enquête van de Vereniging van Europese Kamers van Koophandel onder meer dan 110.000 ondernemers uit 13 landen van de Europese Unie. Landen waar de economische groei na de laatse conjuncturele neergang het eerst herstelde, zoals Groot-Brittannië, Ierland en de Scandinavische landen, zal de werkgelegenheidsgroei het grootst zijn. Somber zijn de vooruitzichten in Duitsland, en in mindere mate Frankrijk en Portugal. Nederlandse bedrijven verwachten een groei van de werkgelegenheid, zij het minder dan in 1995. De ondernemers hebben positieve verwachtingen van hun omzet, zowel in binnen- als buitenland, al zijn ze in hun optimisme iets gematigder dan vorig jaar. In de Europese landen waar het conjuncturele herstel wat later intrad, waaronder de Zuideuropese landen, Duitsland en Nederland, blijkt de export nog steeds de belangrijkste groeimotor. Het Europese bedrijfsleven rekent ook dit jaar op een blijvende groei van de investeringen. In Duitsland ontbreken echter investeringsimpulsen, zelfs bij een dalende rente.