Vakschool voor vrouwen in Zeeland opgeheven

MIDDELBURG, 24 JAN. De Vrouwenvakschool Zeeland wordt opgeheven. De school gaat voor alle 34 werknemers met ingang van 1 augustus ontslag aanvragen. Het RBA Zeeland zegt te weinig geld te hebben om de instelling op de oude voet verder te financieren.

Het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA) trok vorig jaar acht miljoen gulden uit om de scholen die vrouwen opleiden voor de arbeidsmarkt in ieder geval het cursusjaar 1995/96 nog te laten doordraaien. Dat gebeurde na protesten van de negentien Vrouwenvakscholen die geen subsidie meer kregen van het Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening (RBA's).

De scholen richten zich op langdurig werkloze vrouwen, allochtone vrouwen en werkende vrouwen die hogerop willen. Allen willen zij (her)intreden op de arbeidsmarkt. De school begeleidt hen vanaf hun inschrijving tot de eerste baan. Het doorstroompercentage van de opgeleide vrouwen is zo hoog dat zelfs minister Melkert (sociale zaken) bij het 10-jarig bestaan van de Vrouwenvakscholen in 1994 zei een voorbeeld te willen nemen aan deze methode om langdurig werklozen aan een baan te helpen.

Ondanks de hoge werkloosheid onder vrouwen in het algemeen, is de arbeidsdeelname van vrouwen de afgelopen jaren sterk gestegen. Jaarlijks komen er zo'n 77.000 vrouwen op de arbeidsmarkt, tegenover 44.000 mannen. Melkert onderstreepte dat vrouwen niet alleen geschikt zijn voor banen in de zorgsector maar ook geschoold dienen te worden in andere (technische) vakken, bijvoorbeeld in de transportsector.

De leerlingen van de Vrouwenvakschool staan ingeschreven bij het Arbeidsbureau en ontvangen tijdens de cursus nog hun uitkering in de hoop dat na de cursus de uitkering vervalt. Uit onderzoek is bekend dat acht van de tien vrouwen uiteindelijk een betaalde baan vinden.

Dit jaar vroeg de Janneke Dierx Vrouwenvakschool het CBA opnieuw extra geld voor het schooljaar 1996/97. Het CBA heeft dat verzoek echter niet gehonoreerd. Ook een integratie met het RBA is niet gelukt omdat RBA's met ingang van 1996 geen fusie of andere samenwerkingsvorm meer mogen aangaan, waarbij sprake is van overname van personeel.

Directeur R. Teeuwsen van de Janneke Dierxschool is boos over de sluiting. Zij heeft er weinig begrip voor dat de overheid voortaan vrouwen met kinderen boven de zes, in plaats van twaalf jaar, de arbeidsmarkt op wil hebben, terwijl onvoldoende middelen beschikbaar worden gesteld voor scholing.

Teeuwsen: 'Het is ons altijd gelukt 90 procent van de vrouwen de opleiding met een certificaat te laten verlaten. Drie kwart van hen had binnen een half jaar werk.'