Unilever begint met flexibele pensionering

ROTTERDAM, 24 JAN. De werknemers bij Unilever Nederland krijgen een flexibel pensioen. De bestaande VUT-regeling wordt afgebouwd.

Werknemers kunnen straks zelf beslissen wanneer zij ophouden met werken. De uitkering is hoger naarmate werknemers langer aan de slag blijven. Over de nieuwe pensioenregeling hebben Unilever en de vakbonden deze week, na ruim een jaar onderhandelen, een akkoord bereikt. Vanaf 1 januari 1997 gaan de circa 9.000 werknemers zelf sparen voor de mogelijkheid om met pensioen te gaan voordat ze 65 jaar zijn (kapitaaldekking). Bij de nu geldende VUT-regeling is de premie van werkenden bestemd voor de uitkering aan collega's die vervroegd zijn uitgetreden (omslagstelsel). Zowel Unilever als de vakbonden zijn tevreden over het resultaat, zo bleek gistermiddag bij de presentatie van het akkoord.

Unilever is niet het enige bedrijf dat af wil van de VUT-regeling. Ook bij Heineken en Philips staat dit onderwerp hoog op de agenda bij de CAO-besprekingen. In de bouw leidde de verandering van de VUT vorig jaar tot een wekenlange staking. Volgens bestuurder H. van der Windt van de Industriebond FNV wordt er op dit moment 'op tientallen plaatsen' onderhandeld tussen vakbonden en werkgevers over nieuwe constructies.

Belangrijkste bezwaar van werkgevers tegen de VUT-regeling is het omslagstelsel. Als gevolg van de vergrijzing betalen relatief steeds minder werkenden voor steeds meer VUT-gerechtigden. De premies (die meestal gelijkelijk over werkgevers en werknemers zijn verdeeld) dreigen daardoor veel te hoog te worden. De vakbonden zitten daarbij in een lastig parket. Zij moeten de belangen verdedigen van werknemers die de VUT-leeftijd naderen, maar ze beseffen dat jongere werknemers nu moeten betalen zonder garantie dat ze zelf later nog van de VUT-regeling gebruik kunnen maken.

Vanaf 1 januari 1997 zijn alle werknemers van Unilever Nederland verplicht verzekerd bij het Unilever-pensioenfonds Progress. Dat betekent dat de huidige minimumleeftijd voor deelneming (25 jaar) is vervallen. Ook tijdelijke arbeidskrachten bouwen vanaf hun eerste werkdag pensioenrechten op; na hun vertrek bij Unilever worden die pensioenrechten overgeheveld naar het pensioenfonds van de nieuwe werkgever.

Voor de werknemers van Unilever zal de invoering van het nieuwe systeem vrijwel ongemerkt verlopen. De eerste vijf jaar blijft de hoogte van uitkering bij vervroegd uittreden op het huidige niveau, daarna gaat de uitkering langzaam iets omlaag. Op dit moment ligt de VUT-leeftijd op 60 jaar. In het nieuwe systeem varieert de uitkering met de leeftijd waarop werknemers uittreden. Wie langer door blijft werken, krijgt een hogere uitkering. Bij de bestaande VUT-regeling nam Unilever alle premies voor zijn rekening. Dankzij de reserves van het Unilever-pensioenfonds hoefden de werknemers ook voor het pensioen geen premies af te dragen. Ook in het nieuwe systeem betaalt het personeel geen premie voor de opbouw van (pre-)pensioen, met uitzondering van de werknemers die per 1 januari 1996 meer dan 95.000 gulden verdienen. Voor deze groep geldt in 1996 een premiepauze.