Tempobeurs eist minder slachtoffers

ZOETERMEER, 24 JAN. Bijna vijf procent van de studenten met studiefinanciering is 'slachtoffer' geworden van de tempobeurs. In totaal voldeden vorig studiejaar ruim 15.500 studenten op universiteiten en hogescholen niet aan de temponorm. Hun beurs zal met terugwerkende kracht worden omgezet in een lening.

Het aantal slachtoffers is minder dan het studiejaar daarvoor, toen de temponorm voor het eerst van kracht was. Toen, in het studiejaar 1994-1995, haalde bijna zes procent van de studenten de temponorm niet. De 15.500 studenten hebben in het vorig studiejaar minder dan een kwart van hun studiepunten gehaald en daarom is hun basisbeurs en eventuele aanvullende beurs achteraf omgezet in een lening. Gemiddeld gaat het om een bedrag van 5.031 gulden per student.

In totaal levert de omzetting van een beurs in een lening Onderwijs 78 miljoen gulden op. Er was gerekend op een opbrengst van 84 miljoen. Voor het tekort van zes miljoen zal binnen de onderwijsbegroting een oplossing worden gevonden, aldus een woordvoerder.

Studenten op universiteiten hadden meer moeite hun temponorm te halen dan studenten op hogescholen. Van het aantal universitaire studenten voldeden 9.000 studenten (7 procent) tegenover 6.440 studenten (3,4 procent) op de hogescholen. De studenten moeten de lening na hun studie terugbetalen naar draagkracht.

Afgelopen vrijdag heeft Judith Belinfante alle bruikleengevers en medewerkers van de tentoonstelling een brief geschreven waarin staat dat het plan definitief van de baan is. Belinfante: “Sinds vijf maart was de zaak stilgelegd. Alles was klaar, het ontwerp, de teksten en het was, al zeg ik het zelf, iets heel moois geworden. Maar ik kon iedereen niet eindeloos laten wachten. Ik moest iets doen. De organisatie beseft kennelijk niet, dat geen besluit ook een besluit is.”