State of the Union begin campagne; Clinton koerst naar politieke centrum

WASHINGTON, 24 JAN. De Amerikaanse president, Bill Clinton, heeft gisteravond in zijn State of the Union, de jaarlijkse presidentiële toespraak tot het Congres, een politieke koerswijziging naar het midden aangekondigd.

Clinton verklaarde het tijdperk van een omvangrijk overheidsapparaat dood, hij sprak over het gevaar van illegale immigratie, over de noodzaak van een hardere aanpak van de misdaad en over het maatschappelijke belang van het gezin - stuk voor stuk Republikeinse thema's. Daarnaast bepleitte hij een verhoging van het minimumloon en kondigde hij een nieuw programma van studiebeurzen aan, onderwerpen die bij de Democraten goed liggen.

In zijn rede schetste Clinton, die in november herkozen hoopt te worden voor een nieuwe termijn van vier jaar, een bijzonder gunstig beeld van de Amerikaanse economie, die volgens hem “gezonder is dan in drie decennia het geval is geweest”. Amerika leeft in “het tijdperk van de mogelijkheden”, aldus de president.

Hij herhaalde zijn bereidheid om met het Congres, dat door de Republikeinen wordt gedomineerd, het begrotingstekort in zeven jaar helemaal terug te dringen. Hij riep de volksvertegenwoordigers op het “nooit, nooit meer” tot een sluiting van het overheidsapparaat te laten komen, zoals de afgelopen maanden twee keer gebeurde.

Namens de Republikeinen reageerde senator Bob Dole, die hoopt dat hij het in november namens zijn partij als presidentskandidaat tegen Clinton mag opnemen, sterk afwijzend op de rede. Hij noemde de president “het voornaamste obstakel om tot een evenwichtige begroting te komen”. Clintons woorden zouden in schril contrast staan met zijn daden, die volgens Dole wijzen op een wezenlijk andere visie op “de overheid en op Amerika”.

Clinton nodigde vertegenwoordigers van de televisiemaatschappijen uit om in het Witte Huis te komen praten over manieren om het geweld in tv-programma's te beperken. Hij stelde voor om mensen die betrapt zijn op het handelen in drugs, voortaan de toegang te ontzeggen tot sociale huisvesting.

Sprekend over de maatschappelijke rol van het gezin, prees Clinton ook zijn eigen gezin, en in het bijzonder zijn vrouw Hillary, die de laatste tijd scherp gekritiseerd is vanwege haar rol in de Whitewater-affaire. Clinton noemde haar “een fantastische echtgenote, een geweldige moeder en een uitmuntende first lady”. De presidentsvrouw, gezeten tussen dochter Chelsea en de als speciale gast aanwezige schrijver Elie Wiesel, kreeg daarop een langdurig applaus, vooral van de Democraten, maar - zij het iets minder enthousiast - toch ook van de Republikeinen.

Over zijn buitenlandse politiek zei Clinton: “We moeten niet isolationistisch zijn, we moeten ook niet de politieman van de wereld zijn, maar we moeten de beste vredestichter van de wereld zijn.” Hij noemde Noord-Ierland, het Midden-Oosten, Haïti en Bosnië als voorbeelden van succesvolle Amerikaanse buitenlandse politiek.

    • Juurd Eijsvoogel