Sorgdrager: weer extra cellen nodig

DEN HAAG, 24 JAN. Justitie moet mogelijk meer gevangeniscellen laten bouwen dan tot nu toe was aangenomen. Dat zei minister Sorgdrager gistermiddag in de Tweede Kamer in antwoord op vragen van de CDA-fractie.

Sorgdrager komt binnenkort met een nieuwe prognose over de gewenste celcapaciteit. “Het is heel goed mogelijk dat het beeld nog wat somberder is dan wij aanvankelijk dachten”, aldus Sorgdrager. Maar geld voor extra cellen heeft Justitie niet, voegde zij eraan toe.

Afgelopen weekeinde pleitte de Amsterdamse korpschef, Nordholt, nog voor een uitbreiding van het aantal cellen, omdat volgens hem een groot aantal veroordeelden hun straf niet hoeft uit te zitten wegens het cellentekort. Sorgdrager deelt Nordholts bezorgdheid. “Natuurlijk ben ik ook ongerust”, zei de minister tegen de Kamer. Zij voegde eraan toe dat Nordholt over “te beperkte informatie beschikt om dergelijke uitspraken te doen”.

Sorgdrager wees de Kamer erop dat het aantal verdachten dat in 1995 wegens gebrek aan celruimte naar huis is gestuurd is afgenomen ten opzichte van 1994. Toen werd een recordaantal van 5.316 verdachten heengezonden. Vorig jaar ging het volgens het departement om 4.200 personen. In Amsterdam werden de meeste verdachten naar huis gestuurd: 1.151.

Vorig jaar adviseerde de commissie-Korthals Altes minister Sorgdrager de celcapaciteit drastisch uit te breiden. Het kabinet zal binnenkort reageren op dat rapport en komt dan ook met nieuwe cijfers over de gewenste uitbreiding van de celcapaciteit. Vorig jaar zijn 1.400 nieuwe cellen gebouwd. Daar komen er dit jaar in vijf nieuwe inrichtingen nog eens 1.500 bij. In 1997 komen duizend extra plaatsen beschikbaar voor de grote steden.

Sorgdrager werd in de Kamer ook ondervraagd over het 'sleutel-incident' in het cellenblok van het justitie-complex aan de Parnassusweg in Amsterdam. Vorige week dook bij de redactie van De Telegraaf een sleutel op. Twee verslaggevers drongen daarop onopgemerkt het cellencomplex binnen. Volgens Sorgdrager was het niet mogelijk gevangenen te laten ontsnappen, omdat de sleutels geen toegang geven tot de individuele cellen. Justitie onderzoekt nog hoe de sleutels konden verdwijnen.

Wel zei Sorgdrager dat de parketpolitie in Amsterdam heeft verzuimd alle sleutels van het cellenblok over te dragen aan de directeur gerechtelijke ondersteuning, die op 1 januari de verantwoordelijkheid kreeg voor de veiligheid van het gebouw. Bij de parketpolitie, de vroegere bewaker van het pand, waren 112 sleutels in omloop. Bij de overdracht zijn niet alle sleutels ingeleverd.

Inmiddels heeft Justitie nieuwe sloten laten plaatsen. Volgens een woordvoerder van justitie in Amsterdam is het merendeel van de sleutels inmiddels getraceerd. Er moeten nog ongeveer vijfentwintg sleutels worden ingeleverd.