Senaat: februari is te vroeg; Opnieuw uitstel afschaffing van Ziektewet

DEN HAAG, 24 JAN. De afschaffing van de Ziektewet is wederom uitgesteld. Eén februari wordt niet gehaald omdat een meerderheid in de Eerste Kamer meer voorbereidingstijd wil.

Staatssecretaris Linschoten (sociale zaken) liet gisteren weten dat hij nu uitgaat van invoering per 1 maart. Volgens senator Van de Zandschulp (PvdA) zijn er na de eerste schriftelijke vragenronde te veel onduidelijkheden overgebleven om nog deze maand tot plenaire behandeling over te gaan. In plaats daarvan komt er nog deze week een tweede schriftelijke ronde. Als Linschoten deze vragen tijdig weet te beantwoorden behandelt de senaat het wetsvoorstel op 6 februari. De regeringsfracties VVD en D66 nemen wel genoegen met de beantwoording van Linschoten.

Het is de tweede keer dat de senaat voor uitstel zorgt; het kabinet streefde naar afschaffing van de Ziektewet per 1 januari. Een maand uitstel levert 38 miljoen gulden minder aan bezuinigingen op. In deze kabinetsperiode zou de nieuwe wet in totaal 900 miljoen gulden aan bezuinigingen moeten opleveren.

Volgens de kabinetsplannen verdwijnt de Ziektewet als collectieve regeling. Het risico van ziekteverzuim komt volledig bij de werkgever te liggen, die zich daartegen kan indekken door een verzekering. Werkgevers zijn verplicht zieke werknemers 52 weken lang ten minste 70 procent van het loon door te betalen. Het kabinet verwacht dat deze financiële prikkel zal leiden tot verbetering van de arbeidsomstandigheden en een beter beleid ten aanzien van het ziekteverzuim. Alleen voor bijzondere gevallen (uitzendkrachten, zwangere vrouwen) blijft er een collectief gefinancierde voorziening overeind.

Het is nog onzeker of het wetsvoorstel een meerderheid zal halen in de senaat. Naast de PvdA heeft de hele oppositie forse bezwaren, D66 plaatst kritische kanttekeningen. De senatoren zijn bang dat bedrijven hun aanstellingskeuringen verscherpen.

In een brief aan de senatoren pleiten circa honderd hoogleraren betrokken bij gezondsheidszorg voor een 'heroverweging' van de wet, omdat die de toegankelijkheid van het arbeidsproces voor chronisch zieken, gehandicapten, ouderen en personen met een verhoogd medisch risico ernstig zal belemmeren.