PvdA op de bres voor Iraanse

MAASTRICHT, 24 JAN. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Schmitz (justitie) nagaat of een Iraanse moeder en haar twee dochters van zes en negen jaar om klemmende humanitaire redenen alsnog in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning.

Dit blijkt uit de gisteren gestelde schriftelijke vragen van de Kamerleden Middel en Van Oven. De PvdA-fractie was, evenals de fracties van D66 en GroenLinks, door Vluchtelingenwerk Maastricht en de Nederlandse afdeling van Defence for Children op de hoogte gesteld van de situatie van de vrouw.

“Op de vlucht voor seksueel geweld. Maar Justitie blijkt daar niet gevoelig voor. Terug naar Iran en daarmee was de zaak gesloten. Onmenselijker kan toch niet”, zegt consulent E. Peters van Vluchtelingenwerk Maastricht. Hij begeleidt Nasrin Radpour (36) bij haar poging “haar dochters te redden van een mensonterend bestaan - dat wil zeggen de hel.”

Afgelopen vrijdag wees de rechtbank in Haarlem de asielaanvraag van Radpour en haar twee dochters af. Uitzetting dreigt op korte termijn. De rechter stelt dat er geen klemmende reden van humanitaire aard is om een verblijfsvergunning te verstrekken. De situatie in Iran acht zij voor met name de kinderen, naar Westerse maatstaven weliswaar verwerpelijk maar mevrouw Radpour valt buiten de categorieën vluchtelingen zoals vastgelegd in artikel 15 van de Vreemdelingenwet. De klap kwam hard aan. Radpour, haar advocaat en de medewerkers van Vluchtelingenwerk hadden verwacht dat de rechter de situatie van het Iraanse drietal zou redden.

De vrouw is gescheiden van haar man. Deze Hezbollah-fundamentalist heeft aangekondigd zijn dochter Shema (9), volgens islamitische gebruik, op haar negende jaar uit te huwelijken aan een 21-jarige man in Iran. Met haar jongere zusje Shemen (6) zal hetzelfde gebeuren.

Precies twintig dagen voordat Shema zeven jaar oud werd, ontvluchtte Radpour Iran om deze 'kinderverkrachting' te voorkomen. Op hun zevende jaar worden meisjes in Iran namelijk automatisch aan de vader toegewezen en heeft de moeder niets meer te vertellen over de kinderen. Het woord 'bezoekregeling' bestaat niet in Iran.

Via Praag kwam Radpour met beide dochters in een asielzoekerscentrum in Alkmaar terecht. Sinds vorig jaar bewoont ze een appartement in Maastricht en gaan haar dochters naar de basischool. Ze spreken vloeiend Nederlands met een Limburgs accent.