Personalia

De President van het uitwisselingsprogramma Atlantic & Pacific Exchange Program, Robert (Bob) Williams, wordt opgevolgd door de voormalig voorzitter Raad van Bestuur van de NCM-groep, H.H.M. Groen. Het Atlantic & Pacific Exchange Program wordt gesteund door een tachtigtal ondernemingen in Nederland, Europa, de Verenigde Staten en Japan.