Personalia

Met ingang van 1 januari 1996 is aan de faculteit der Bedrijfswetenschappen dr. J.H. Garretsen benoemd tot hoogleraar economische theorie en economisch beleid. H. Garretsen (34) was tot voor kort senior beleidsmedewerker bij de afdeling monetair en economisch beleid van de Nederlandsche Bank te Amsterdam.