Nationalist wil getuigen tegen Milosevic

BELGRADO, 24 JAN. Vojislav Seselj, leider van de ultra-nationalistische Servische Radicale Partij, heeft het VN-tribunaal voor oorlogsmisdaden in ex-Joegoslavië aangeboden te getuigen tegen de Servische president Slobodan Milosevic. Deze is volgens Seselj meer dan de Bosnisch-Servische leiders Karadzic en Mladic verantwoordelijk voor oorlogsmisdaden in Bosnië.

Seselj zei over “onweerlegbare bewijzen” te beschikken dat de oorlogsoperaties van de Bosnische Serviërs niet onder het bevel van Karadzic of generaal Mladic stonden, maar onder dat van Milosevic. Een van die bewijzen is volgens Seselj het feit dat het salaris van alle generaals van de Bosnische Serviërs door Belgrado wordt betaald. “In Bosnië is niets gebeurd zonder dat Milosevic het wist. Hij voert nog steeds het bevel in Bosnië, niet Karadzic of Mladic”, aldus Seselj.

Seselj zei gisteren op eigen initiatief contact te hebben opgenomen met het VN-tribunaal in Den Haag en alle medewerking te hebben aangeboden toen bleek dat hij zelf geen onderwerp is van onderzoek door het tribunaal. Een antwoord uit Den Haag heeft hij nog niet gehad. Een woordvoerder van het tribunaal weigerde gisteren commentaar op Seseljs uitlatingen.

Vojislav Seselj, oorspronkelijk een van de belangrijkste medestanders van Milosevic, brak met de Servische president nadat deze zijn nationalistische beleid matigde en een koers in de richting van vrede insloeg. Voor Seselj was dat “verraad” van de Servische zaak. Hij zat vorig jaar vier maanden gevangen na een luidruchtige demonstatie van zijn aanhangers.

Seselj staat bekend als de meest radicale nationalist in de hogere regionen van de Servische politiek. Na het uitbreken van de oorlog in Joegoslavië richtte hij een paramilitaire organisatie op die in Kroatië zowel als in Bosnië heeft geopereerd. Seselj pleitte indertijd voor napalm-bombardementen op Zagreb en zei dat “alle Kroaten met een roestige lepel de ogen moeten worden uitgestoken”. Seselj heeft ook het vredesakkoord van Dayton veroordeeld als “een dood idee”.

Eerder heeft een andere voormalige medestander van Milosevic, Borislav Jovic, als vertegenwoordiger van Servië in het collectieve staatspresidium de op één na laatste president van Joegoslavië, de Servische president beschuldigd van verantwoordelijkheid voor oorlogsmisdaden in Bosnië. Hij deed dat in zijn memoires. (AP)