Kok rekent op meevallers in '97 en '98

DEN HAAG, 24 JAN. Minister-president Kok rekent op financiële meevallers in 1997 en 1998. Bij de besteding zal het accent liggen op vermindering van de staatsschuld, maar de premier wil ook in 1997 en 1998 de lasten verder verlagen. Dat zegt de premier in Forum, het blad van de werkgeversorganisatie VNO-NCW dat morgen verschijnt.

Kok verwacht voor de rest van de kabinetsperiode een economische groei van ongeveer 2,5 procent; dat is een fractie boven het scenario waarmee bij het opstellen van het regeerakkoord rekening is gehouden. “Het worden zeker geen gouden jaren, maar wel jaren van lichte meevallers.”

In 1997 wil Kok het accent leggen op verdere sanering van de overheidsfinanciën en vermindering van de staatsschuld. Volgens het Verdrag van Maastricht moet de staatsschuld - nu nog ongeveer tachtig procent van het bruto binnenlands produkt - naar zestig procent om toe te treden tot de Economische en Monetaire Unie (EMU).

Schuldreductie moet volgens minister Zalm (financiën) grote prioriteit hebben bij het opstellen van de begroting voor volgend jaar. De VVD-minister, daarin gesteund door de VVD-fractie, wil extra financiële meevallers dan ook besteden aan extra schuldreductie. PvdA-minister Melkert (sociale zaken en werkgelegenheid) en D66-minister Wijers (economische zaken) willen doorgaan met het verlagen van de lastendruk.