Jorritsma pleit voor konvooirijden bij ijzel

DEN HAAG, 24 JAN. Op snelwegen zonder elektronische bewijzering moeten automobilisten bij ijzel achter voertuigen van politie of Rijkswaterstaat blijven. Minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) denkt dat het rijden in konvooien plaatselijk een oplossing kan bieden totdat alle snelwegen zijn voorzien van electronische aanwijsborden. In 2000 moeten alle belangrijke delen van het hoofdwegennet zijn uitgerust met elektronica. Dat heeft Jorritsma gisteren geantwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid Van 't Riet (D66).

Van 't Riet uitte haar zorg over het groot aantal ongelukken op de zogeheten zoab-wegen tijdens de gladheid enkele weken geleden. Deze rijstroken met zeer open asfaltbeton (zoab) blijken gevoelig voor het opvriezen van water.

Eén van de maatregelen om problemen in de toekomst te voorkomen is een rijverbod voor het gebruik van de linker weghelft. Door auto's op één baan te laten rijden, is het strooizout door het intensiever gebruik van het asfalt effectiever, waardoor het opvriezingsgevaar afneemt. Deze aanpak heeft volgens de minister rond de jaarwisseling goed gewerkt.

Directeur 'Weer en Verkeer' M. Noort van Meteo Consult vindt het na de problemen met strooizout op de zoab-wegen logisch dat Jorritsma met het konvooirijden komt. “Het is voor de verkeersveiligheid in ieder geval een goed plan. Het is echter de vraag of het bij hele harde ijzel voldoende is. Het tegenstrijdige bij ijzelbestrijding is dat hoe harder het verkeer rijdt, hoe beter het oppompingseffect. Dit effect houdt in dat bij hoge snelheid van veel verkeer de neerslag door het gestrooide zout regen blijft en zodoende minder ijzelvorming optreedt. Door met konvooirijden een lage snelheid aan te houden, is het genoemde effect dus eigenlijk minder.”

Jorritsma's plan is afkomstig van Rijkswaterstaat die het voor de kerst met succes op de rijkswegen in Groningen heeft uitgetest. Er vonden met deze methode ondanks de strenge vorst geen ongelukken plaats. G. Schenk van Rijkswaterstaat Groningen: “Het konvooirijden is hier heel goed bevallen. De politie sloot een aantal rijbanen en ging het verkeer voor. Het was een stuk veiliger op onze wegen. We moesten toch iets doen om de problemen met de zoab-wegen het hoofd te bieden. Het rijden in konvooien werd vroeger bij gladheid al toegepast met vertragingsauto's en is afkomstig uit Scandinavië.”

Rijkswaterstaat zoekt al enige tijd naar alternatieven voor het standaard-strooizout natriumchloride (keukenzout) omdat dit in het zoab te snel wegzakt. Daardoor blijven deze wegen bij ijzel spekglad. Begin januari is op het zeer open asfalt beton van de A12 en A50 bij Wolfheze het alternatief strooimiddel Dimix getest, een mengsel van natrium- en calciumchloride. Volgens een woordvoerder van de dienst weg- en waterbouwkunde, onderdeel van Rijkswaterstaat, werkt dit middel een kwartier langer dan het bestaande strooizout. Dimix bij een nieuwe vorstperiode echter niet worden gebruikt. “Om de eenvoudige reden dat we nog voor duizenden tonnen natriumchloride in voorraad hebben. Daarnaast hebben we Dimix nauwelijks voorradig en zouden opslagplaatsen moeten worden aangepast. Dat lukt deze winter niet meer.”

Minister Jorritsma stelt in haar antwoord dat Dimix beter werkt maar duurder is dan natriumchloride en meer roest aan auto's veroorzaakt. De resultaten van de proef geven dan ook nog niet voldoende aanleiding voor het grootschalig gebruik van dit middel ter bestrijding van de gladheid bij ijzel.