Ierland breidt uitgaven voor sociaal stelsel uit

LONDEN, 24 JAN. Overal in Europa trekt de overheid de broekriem aan, maar in Ierland heeft de regering nog ruimte gevonden voor uitbreiding van de sociale voorzieningen en verlaging van belastingen. Ierland kan zich dat permitteren op grond van een economische groei in 1995 van 6,5 procent, de hoogste van Europa.

De begroting voor het belastingjaar 1996-'97 die minister van financiën Ruari Quinn gisteren heeft gepresenteerd, voorziet in een verhoging van de kinderbijslag en de uitkeringen aan alleenstaanden. Verder wordt de ondernemingsbelasting verlaagd van 38 tot 30 procent over de eerste 50.000 pond aan winst, een maatregel waarvan vooral de kleinere bedrijven profiteren.

De begroting bevat ook een aantal maatregelen om langdurig werklozen aan de slag te helpen. Bedrijven krijgen een premie als ze mensen aanstellen die meer dan drie jaar werkloos zijn. Een kwart van de Ierse werklozen zit al meer dan drie jaar zonder baan.

De hoge Ierse werkloosheid zal volgens de overheidsprognoses ook dit jaar weer iets dalen. Door een economische groei van 5,7 procent ontstaan 30.000 banen. Maar doordat de jonge Ierse bevolking nog massaal tot de arbeidsmarkt toetreedt, zal het aantal werklozen met niet meer dan 10.000 teruglopen. Het werkloosheidspercentage schommelde het afgelopen jaar rond de 14 procent.

Ondanks belastingverlaging en een uitbreiding van de welvaartsstaat daalt het begrotingstekort in het nieuwe belastingjaar van 2,4 tot 2 procent. De regenboog-coalitie van het conservatieve Fine Gael, het sociaaldemocratische Labour en het linksradicale Democratic Left heeft zich verplicht om de groei van de staatsuitgaven in reële termen tot 2 procent te beperken. Met een inflatie die dit jaar op 2 tot 2,25 procent geraamd wordt, komt dat neer op een toename van maximaal 4,25 procent. Een aantal indirecte belastingen, zoals op sigaretten en benzine, is met ingang van middernacht verhoogd.