Haagse top in maart met Kohl, Chirac over drugs

DEN HAAG, 24 JAN. Met name de Franse regering heeft bij voortduring kritiek op het Nederlandse drugsbeleid. In de Noordfranse stad Rijssel zijn vorig jaar betogingen gehouden tegen het liberale Nederlandse drugsbeleid. Premier Kok en minister Van Mierlo van buitenlandse zaken hebben vorig jaar tijdens een bezoek aan het Franse staatshoofd afgesproken dat er meer overleg zou komen. De Fransen houden zich niet aan de afspraken die zijn gemaakt bij het verdrag van Schengen om de grenzen open te houden. Om misdaad te bestrijden wordt voorlopig door Frankrijk binnen het Schengen-gebied aan grenscontroles vastgehouden.

Wel werken de Franse politie en douane samen met hun Nederlandse collega's om opsporing van drugs te verbeteren en handel tegen te gaan. In een recent rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid wordt erop gewezen dat Nederland in zijn beleid rekening zal moeten houden met de politiek van andere Europese partners van de Europese Unie. Met name op het gebied van drugsbeleid kan Nederland niet tever voorop lopen omdat het andere landen irriteert.