Exploitatietekort Chassétheater hoger

BREDA, 24 JAN. Het geraamde exploitatietekort van het nieuwe Chassétheater in Breda zal ruim overschreden worden. Het tekort zal structureel zeker acht ton boven de toegestane 6,8 miljoen gulden bedragen, zo heeft theaterdirecteur Theo Inninger berekend aan de hand van de cijfers over de eerste drie maanden sinds de opening. De kosten van de verwarming van het gebouw zijn hoger dan geraamd en de inkomsten uit de horeca en de exploitatie van de grote zaal blijven ver onder de raming.

Het verwachte exploitatietekort van het theater, dat ruim 62 miljoen heeft gekost, is al enkele keren naar boven bijgesteld. Het college van burgemeesters en wethouders van Breda heeft accountant KPMG opgedragen binnen drie weken met meer exacte cijfers te komen om een zo precies mogelijk inzicht te krijgen en zo mogelijk maatregelen te nemen.