EU-plannen voor openbaar vervoer

BRUSSEL, 24 JAN. De Europese Commissie heeft gisteren suggesties gedaan om door een verbetering van het openbaar vervoer de verkeerscongestie in de steden aan te pakken. Volgens commissaris Kinnock (transport) moet het openbaar vervoer niet alleen worden uitgebreid, maar moeten ook nieuwe technologieën worden ontwikkeld en de informatieuitwisseling tussen lidstaten worden verbeterd. Kinnock wil met zijn rapport reacties uitlokken van regeringen en consumenten, waarna hij eind dit jaar met ontwerp-regels naar buiten komt. (AP)