Wagon Lits moet Rail Tender gaan saneren door bezuinigingen van NS

AMSTERDAM, 23 JAN. Wagons-Lits gaat op zeer korte termijn zijn onderdeel Rail Tender saneren. De reorganisatie, vastgelegd in het Business Plan 2000, is een gevolg van het besluit van de Nederlandse Spoorwegen om te bezuinigen op restauratieve voorzieningen in de treinen.

Het bedrijf denkt onder meer aan een verregaande mate van decentralisatie, een verlaging van de exploitatiekosten met ruim 4,5 miljoen gulden (15 procent), een stijging van de omzet met 10 procent en een afslanking van de organisatie met 67 tot 121 full time arbeidsplaatsen.

Rail Tender heeft nu bijna 350 volledige werknemers. Zowel op het hoofdkantoor in Amsterdam als op de kantoren in Amersfoort, Zwolle, Sittard en Eindhoven moet personeel afvloeien. De twintig personeelsleden die broodjes klaarmaken raken hun werk kwijt, aangezien deze activiteit zal worden uitbesteed. Ook het aantal treinstewards wordt ingekrompen. Het ligt in de bedoeling dat Rail Tender binnen drie jaar weer met winst draait.

Van de overige werknemers moet ongeveer de helft gaan werken op basis van een flexibele arbeidsovereenkomst. Nu is dat 14 procent. Daarmee komt Rail Tender in de buurt van de rest van de horeca-sector, waar circa 65 procent van de werknemers een tijdelijk contract heeft.

Rail Tender is al jaren onrendabel. De NS overwegen, met het oog op de voorgenomen verzelfstandiging, om de subsidie voor service op onrendabele lijnen in te trekken. Om de kosten te drukken denkt Rail Tender aan de invoering van eenvoudiger karretjes, vaste servicepunten in de trein op bepaalde routes en automaten. Qua efficiency heeft Rail Tender de laatste jaren veel last van de dubbeldekstreinen, waar de karretjes met een lift moeten worden verplaatst.

Enkele maanden geleden besloot Wagons-Lits te stoppen met de exploitatie van de autoslaaptreinen. Wagons-Lits Nederland is onderdeel van de Franse Accor-groep.