VS willen stop proeven; India hecht aan nucleaire optie

In Genève beginnen vandaag internationale onderhandelingen over een alomvattend verbod op kernproeven. De Verenigde Staten, de drijvende kracht achter de conferentie, spannen zich in de twee Zuidaziatische 'nucleaire twijfelgevallen', India en Pakistan, binnen boord te trekken.

Zo duurt de "slingerbeweging' van extreem-rechts al sinds 1945 voort, meent onderzoeker Van Donselaar. Na de Nationaal Europese Sociale Beweging van ex-SS'er Van Tienen - de "nieuwe NSB' - kwam de meer gematigde Boerenpartij, waarna de radicale NVU ontstond, die weer werd gevolgd door de meer gematigde Centrumpartij. En in hun huidige bezetting lijken de CD en CP'86 (met een Schiedamse JFN-bomgooier op de kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen in 1990) weer te radicaliseren, oordeelt hij. Van Donselaar verklaart die radicalisering uit de "dakloosheid' van sommige activisten na de teloorgang van Glimmerveens NVU.

    • Floris van Straaten