Voorzittersduo PvdA verwerpt kritiek Tromp

DEN HAAG, 23 JAN. De partijvoorzitters van de PvdA, Rottenberg en Vreeman, verwerpen de kritiek van de Leidse politicoloog B. Tromp dat zij de regels van de partij met voeten treden.

Tromp, voormalig partijbestuurslid, verwijt de partijvoorzitters deze week in het blad van het wetenschappelijk bureau van de PvdA, Socialisme en democratie, dat zij de partij hebben omgevormd tot een basis voor hun persoonlijke machtsuitoefening. Een van de argumenten die Tromp aanvoert is dat Rottenberg en Vreeman zonder de rest van het partijbestuur te informeren mensen aanstellen op het partijbureau. Tromp schrijft: “Voor zover ik heb kunnen nagaan niet door open sollicitaties. Opvallend is in ieder geval dat op enkele van deze ambtelijke posten mensen zijn benoemd uit de kennissenkring van Rottenberg en Vreeman.”

Vreeman ontkende vanochtend, mede namens Rottenberg die ziek is, niet dat zij in sommige gevallen mensen hebben aangesteld zonder open sollicitatieprocedure. Dat geldt bijvoorbeeld voor de directeur van het partijbureau, Victor Verhoeve, en de (inmiddels weer vertrokken) hoofdredacteur van het partijblad Pro. “We hebben in die gevallen zelf mensen gescout binnen de partij of de vakbeweging. Dus niet uit onze kennissenkring zoals Tromp beweert. Maar heel veel loopt via scouting.”

De andere verwijten van Tromp liggen volgens Vreeman “aan de buitenkant van mijn eigen waarneming van de situatie in de partij”. Hij noemt de partijvernieuwing een “proces van vallen en opstaan”.

Tromp concludeert onder meer dat het voorzittersduo de PvdA omvormt tot wat hij het “Greenpeace-model” noemt. “Daarin bestaat de politieke partij uit voltijds betaalde politici, terzijde gestaan door een professionele staf, die zorgt voor kiezersonderzoek, publiciteit en het aantrekken van deskundigen op ad hoc basis. Leden zijn er evenmin als bij Greenpeace, eventueel kan men donateur worden.” De werkelijkheid is volgens Vreeman precies omgekeerd: “Wij willen juist actieve leden en niet dat Greenpeacemodel.”

De aanval van Tromp op het voorzitterschap komt aan de vooravond van het 26ste parijcongres op 10 februari in Zwolle. Ook vorig jaar bekritiseerde het oud-partijbestuurslid de partijvoorzitters voorafgaand aan het congres. Volgens Tromp weigert Rottenberg sinds februari vorig jaar nog met hem te spreken. Vorig jaar kritiseerde ook PvdA-fractievoorzitter Wallage de wijze waarop Rottenberg de partijvernieuwing doorvoert.