Verkeer is veiliger door meer rotondes

DEN HAAG, 23 JAN. Het vervangen van kruispunten door rotondes maakt het verkeer aanzienlijk veiliger. Het aantal slachtoffers op nieuwe rotondes is ongeveer 75 procent lager dan in de oude verkeerssituatie. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in opdracht van het ministerie van verkeer en waterstaat heeft gedaan.

De SWOV kwam ook tot de slotsom dat een vrijliggend fietspad bij rotondes de voorkeur verdient boven een fietsstrook op de rotonde zelf. Op kruispunten die zijn vervangen door rotondes met een vrijliggende fietsstrook nam het totale aantal ongevallen gemiddeld met 90 procent af. De SWOV is van oordeel dat “fietsers vooralsnog geen voorrang moeten krijgen op rotondes met vrijliggende fietspaden”.

Ze komt tot die conclusie omdat “op pleinen met voorrang gemiddeld veel meer ongevallen en slachtoffers worden geregistreerd”. De SWOV vergeleek de veiligheid op zeventien rotondes met 'fietsers in de voorrang' met 62 pleinen waar de tweewielers op het auto- en motorverkeer moesten wachten.

De fietsersbond ENFB is het oneens met die conclusie. Woordvoerder O. van Boggelen van de vereniging zegt dat “het gemiddelde aantal slachtoffers op rotondes met voorrang voor fietsers maar iets groter is dan op pleinen zonder voorrang”.

“Op de helft van de zeventien onderzochte fietsvriendelijke rotondes heeft zich in de onderzoeksperiode van een half tot drie jaar niet één ongeval voorgedaan”, vertelt hij. “Toch gaat het om rotondes met relatief veel autoverkeer en vooral veel fietsers. Het gemiddelde aantal ongelukken is door een of twee rotondes enorm omhooggegaan. Bij Amersfoort is een rotonde die meer dan twintig keer het gemiddelde haalt. In Deventer is er een die eveneens hoog scoort, maar dat is heel verklaarbaar. Want dat is er eentje van de oude stijl, die is veel te breed.”

De ENFB zal er bij het ministerie van verkeer en waterstaat op blijven aandringen dat fietsers voorrang houden. Dat is volgens de bond niet alleen veilig, het is voor fietsers ook sneller en comfortabeler. Voorrang voor fietsers sluit uitstekend aan bij het streven van het ministerie om het fietsgebruik te bevorderen, aldus de ENFB.

De bond bepleit meer aandacht voor de vormgeving van de pleinen. “Een rotonde moet zo gebouwd zijn dat de auto's er niet harder kunnen rijden dan 30 kilometer per uur”, vervolgt Van Boggelen. “De veiligste ligt in Enschede. Op die oudste fietsvriendelijke rotonde is al 37 maanden geen enkel ongeluk gebeurd.”