Sterk herstel van handelscijfers Mexico

MEXICO-STAD, 23 JAN. De eerste voorzichtige tekenen van herstel van de zwaar aangetaste Mexicaanse economie hebben zich gisteren gepresenteerd in de vorm van een verbetering van de handelscijfers. Voorts bereikte de Mexicaanse beurs voor de vijfde keer dit jaar een recordnotering.

Volgens het ministerie van Financiën bedroeg het overschot op de handelsbalans vorig jaar ruim 7 miljard dollar. In 1994 was er nog sprake van een tekort van ruim 18 miljard dollar. Vorig jaar stegen de Mexicaanse exporten met 31 procent tot bijna 80 miljard dollar, terwijl de invoer daalde met 8,6 procent tot iets boven de 72 miljard dollar. De niet-traditionele exporten stegen met 33 procent.

Het afgelopen jaar was voor Mexico een rampjaar na de bruuske devaluatie van de peso eind 1994 als gevolg van een snelle uitputting van de internationale reserves. In korte tijd daalde de munt 100 procent in waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De pesocrisis, die uitzaaiingseffecten had in grote delen van Latijns Amerika en op andere, zogenoemde emerging markets, leidde tot een diepe recessie die nog steeds voortduurt. Meer dan een miljoen Mexicanen verloor vorig jaar zijn baan, terwijl duizenden bedrijven gedwongen werden de poorten te sluiten. De bancaire sector verkeert ook in een diepe crisis en kan alleen overeind worden gehouden dankzij subsidies afkomstig uit een internationale reddingsoperatie van de Mexicaanse economie.

Op de financiële markten tekent het herstel zich al enige tijd af. De Bolsa de Valores sloot gisteren opnieuw op een recordniveau na een stijging van bijna een procent. De IPC-index klom 29 punten tot 3.087. De Mexicaanse beurs is nu een van de meest rendabele ter wereld met een stijging van bijna 16 procent sinds begin dit jaar. De rentetarieven staan ook onder druk, maar zijn met iets meer dan 40 procent nog steeds te hoog.

De hoge rente maakt het voor Mexico moeilijk om uit de huidige recessie te komen. Investeringen en consumpties zijn vorig jaar dramatisch gekelderd. Zo verkocht de Mexicaanse auto-industrie in 1995 70 procent minder voertuigen dan in het jaar daarvoor.

Een domper op de vreugde zoals die op financiële markten wordt gevoeld vormt de pressie die vanuit werknemerskringen wordt uitgeoefend voor snelle aanpassingen van de salarissen aan het hoge inflatieniveau van vorig jaar. De Mexicaanse werknemers hebben sinds 1988 tussen de 7 en 64 procent van hun koopkracht verloren.

Eind vorig jaar decreteerde de regering een verhoging van het wettelijk minimumloon van 10 procent bij een inflatie die op jaarbasis op 51 procent is uitgekomen. Uit onderzoek blijkt dat slechts 38 procent daadwerkelijk de verhoging van het minimumloon uitbetaald heeft gekregen. De werkgevers erkennen weliswaar dat de salarisverhogingen onvoldoende zijn, maar zeggen tegelijkertijd dat er geen financiële ruimte is voor een verdere stijging van de lonen.

Intussen maken de Mexicanen zich op voor een sterke stijgingvan de prijzen van de meeste basisprodukten, zoals meel en melk, met ingang van eind volgende maand. Weliswaar hebben de grote supermarkten onlangs besloten de komende zes weken de prijzen van 51 basisprodukten te handhaven en in sommige gevallen zelfs te verlagen, maar velen geloven dat dit slechts de stilte voor de storm is.

De grote utopie

    • Reinoud Roscam Abbing