Scherpe daling van eerstejaars universiteiten

VOORBURG, 23 JAN. Het aantal eerstejaarsstudenten aan universiteiten is dit studiejaar met tien procent gedaald.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op 1 december 1995 stonden 28.800 studenten voor het eerst ingeschreven bij een universiteit, een jaar eerder waren dat er nog 32.000. Het is voor het vierde achtereenvolgende jaar dat het aantal eerstejaars daalt, maar nog nooit was de daling zo groot. Tot dusverre ging het om dalingen met duizend à tweeduizend eerstejaarsstudenten per jaar, dit studiejaar betreft de daling ruim drieduizend studenten. Ten opzichte van 1991 is het aantal studenten dat dit jaar voor het eerst studeert 7.000 lager. Toen was er een top van 36.000 nieuwe studenten.

De achtergrond voor de versnelde daling moet volgens het CBS gezocht worden in het feit dat er minder studenten dan vorig jaar met een afgeronde HBO-opleiding doorstroomden naar de universiteit. Hun aantal daalde met ruim een kwart. Ook meldden zich aanzienlijk minder eerstejaarsstudenten met een VWO-diploma aan bij de universiteit: acht procent minder dan vorig jaar. Daar staat tegenover dat er überhaupt minder VWO-geslaagden waren, namelijk 3,5 procent minder dan vorig jaar.

De daling van het aantal eerstejaars is ongelijk verdeeld over de studierichtingen en universiteiten. Sociale wetenschappen zagen hun aantal eerstejaarsstudenten het sterkst teruglopen, met vijftien procent. Bij letteren daalde het aantal met dertien procent en bij de technische studies twaalf procent. Het kleinst was de daling bij rechten. Het aantal eerstejaars liep hier terug met één procent.

De afname van het aantal eerstejaarsstudenten trof vooral de universiteiten in Nijmegen, Tilburg en Enschede (18 procent). Alleen de universiteiten in Rotterdam en Maastricht zagen daarentegen kans meer eerstejaarsstudenten binnen te halen, respectievelijk een en vijf procent. Bij Rotterdam is deze stijging voornamelijk te danken aan de nieuwe opleiding economie die de universiteit begonnen is voor studenten met een HEAO-diploma. Ook Maastricht begon een nieuwe 'succesvolle' opleiding, European Law, waar honderd studenten op afkwamen.

Ook het totale aantal mensen dat wetenschappelijk onderwijs volgt daalde. Het CBS telde voor dit studiejaar 178.000 studenten, vier procent minder dan vorig jaar. In vrijwel alle sectoren liep het aantal studenten flink terug. De daling varieerde van ruim acht procent (landbouw en sociale wetenschappen) tot twee procent (rechten en natuurwetenschappen). Het totaal aantal studenten voor de sector gezondheid bleef vrijwel gelijk.

Naar verwachting zal het aantal studenten in het hoger onderwijs blijven dalen. Vorige week bleek dat zich op 1 januari elf procent minder studenten hadden aangemeld voor het hoger onderwijs. Het gaat hierbij om studenten die na de zomer met hun studie willen beginnen. In de loop van volgende week hoopt het CBS ook over cijfers te beschikken van het aantal ingeschrevenen bij hogescholen.