Regels voor kinderarbeid weer anders

DEN HAAG, 23 JAN. Kinderen van 13 en 14 jaar mogen op schooldagen geen vakken meer vullen in supermarkten en evenmin andere vormen van 'niet-industriële hulparbeid' verrichten.

Minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft dit laten weten in antwoord op schriftelijke vragen van Tweede-Kamerleden. De minister zal, na aandringen van PvdA en D66, de verruiming van de regels voor betaalde kinderarbeid die 1 januari was ingegaan, enigszins terugdraaien. “Hoofdregel is dat de school voorgaat”, aldus Melkert. De verruiming van de regeling hield in dat de minimumleeftijd voor het verrichten van 'niet-industriële arbeid van lichte aard' werd verlaagd van 15 naar 13 jaar.

De Tweede Kamer is daarmee vorig jaar akkoord gegaan, maar enkele fracties kregen er vervolgens spijt van. Daarom heeft Melkert de regeling nu opnieuw aangepast. Toch blijft een uitzondering op het verbod op arbeid op schooldagen voor 13- en 14-jarigen mogelijk. Zij mogen wel maximaal twee uur per dag hulpdiensten verrichten, zoals oppassen, klusjes doen rondom het huis en in de buurt (zoals auto's wassen, folders rondbrengen en huishoudelijke werkzaamheden) en hand- en spandiensten verrichten op een kinderboerderij.

Op de dagen dat deze kinderen niet naar school gaan, mogen ze maximaal zes uur lichte arbeid verrichten, met een maximum van twaalf uur per week. Werken op zondag blijft verboden voor 13- en 14-jarigen.

Verder blijft een aparte regeling gelden voor kinderen van ouders die een bedrijf aan huis hebben, zoals winkeliers en agrariërs. Voor deze groep 13- en 14-jarigen blijft het toegestaan ook op schooldagen maximaal twee uur per dag lichte arbeid te verrichten.