Kamervragen over inspraakprocedures

DEN HAAG, 23 JAN. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil spoedig helderheid van minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) over de kritiek die een ambtelijke commissie van haar ministerie heeft geuit op de praktijk van inspraakprocedures. De fractie wil de minister vragen snel een politiek oordeel te geven over de rapportage en deze met de Kamer te bespreken. Volgens de commissie schieten de inspraakprocedures rond grote projecten als de Betuwelijn of de uitbreiding van Schiphol op veel punten tekort.