Groei Duitse economie valt verder terug

BONN, 23 JAN. De Duitse economie zal dit jaar slechts met 1,5 procent groeien, de werkloosheid zal van 9,4 procent tot circa 10 procent oplopen, de inflatie blijft omstreeks 2 procent.

Deze uitgelekte cijfers staan in het jaarlijks economisch rapport dat minister Günter Rexrodt (FDP, economische zaken) eind deze maand zal publiceren.

De Duitse economie groeide over 1995 nog met 1,9 procent, wat al flink minder was dan de begin vorig jaar voorspelde 2,5. Afgelopen herfst voorzag Rexrodt voor dit jaar nog een groei met 2 procent. In zijn nu gecorrigeerde prognose groeit de veel grotere Westduitse economie in 1996 met één procent en de Oostduitse met 4 tot 6 procent. De werkloosheid zal in West-Duitsland van 8,5 tot 9 procent en in Oost-Duitsland van 14 tot 15 procent stijgen. De investeringen stagneren. Die in de exportsector groeien nog wel, maar vooral in de bouw wordt een daling gevreesd (met 3,5 à 4,5 procent). De binnenlandse koopkracht neemt met maar 2 procent bescheiden toe, voor de export verwacht Rexrodt een groei van circa 4 procent.

Mede op basis van Rexrodt's rapport wil de Duitse regering begin februari een breed pakket maatregelenp lanceren om de economie weer op gang te krijgen en de werkloosheid (circa 4 miljoen) te bestrijden. Ter financiering van een verlaging van de bruto loonsomkosten (directe belastingen, premies sociale verzekering en gezondheidszorg) wil kanselier Kohl voorshands geen BTW-verhoging (van 15 tot 16 procent) inzetten. Rexrodt en minister Waigel (financiën, CSU) zijn daartegen, onder meer omdat daardoor de bezuinigingsdiscipline zou verminderen.

Kohl had zijn vertrouwensman Johannes Ludewig (staatssecretaris economische zaken) vorige week op een besloten CDU-bezinningsbijeenkomst de mogelijkheid van een BTW-verhoging laten opperen, maar is nu kennelijk voor het verzet van Waigel en Rexrodt gezwicht. Maar kanselier Kohl en CDU-fractieleider Schäuble lieten gisteren wel weten dat “op lange termijn de wanverhouding tussen directe en indirecte belastingen” moet worden gecorrigeerd. Duitse media concluderen daaruit dat Kohl een definitieve beslissing over de BTW-hoogte in elk geval wil uitstellen tot na de voor zijn coalitie belangrijke verkiezingen in de deelstaten Sleeswijk-Holstein, Baden-Württemberg en Rijnland-Palts op 24 maart.

De sombere cijfers van Rexrodt's rapport lagen vandaag in Kohls kanselarij op tafel in de tweede gespreksronde van regering en sociale partners over het terugdringen van de werkloosheid, waarvoor IG-Metallvoorzitter Klaus Zwickel zijn “Bondgenootschap voor werk” heeft voorgesteld. Tegen regeringsplannen om het mes te zetten in de in veel bedrijven uitbundig gebruikte regeling om oudere werknemers ten laste van sociale fondsen vervroegd te laten uittreden, hebben gisteren in het Roergebied zo'n 80.000 mensen gedemonstreerd. IG Metall vindt dat geen onzekerheid mag ontstaan over een regeling die was opgezet voor een een goede sociale begeleiding van massa-ontslagen.

“In Mexico is de dood springlevend, vandaar dat calvinisme, zondebesef en de leer van de predestinatie niet aan de Mexicanen besteed zijn. Goed en kwaad zijn er niet strikt van elkaar gescheiden, zoals in het Westen, de Mexicaan houdt zich op in het grijze gebied ertussen. Vergelijk de films van Ingmar Bergman met die van Luis Buñuel. Die van Bergman gaan over Slechtheid en Schuld. Buñuels films houden zich bezig met het losstrikken van een zeer gecompliceerd korset. Lukt dat of lukt dat niet, daar draait het om.”

    • J.M. Bik