Fraude vermoed bij Palestijnse verkiezing

TEL AVIV, 23 JAN. Onder de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook gonst het van de geruchten over fraude bij de zaterdag gehouden eerste Palestijnse verkiezingen. Deze geruchten worden gevoed door de officieuze verkiezingsuitslag volgens welke enkele kandidaten van wie het zondag 'zeker' was dat ze in het Palestijnse parlement waren gekozen, er gisteren bij hertelling uitlagen. Pas donderdag, als de officiële uitslag van de verkiezingen bekend wordt, zal duidelijk worden of zich alsnog veranderingen voordoen die het beeld van vandaag weer veranderen.

Zondag zag het er bij voorbeeld naar uit dat Imad Faluji, de verkapte Hamas-kandidaat in Gaza, zich Palestijns parlementslid kon noemen. Gisteren bleek echter na verdere telling van de stemmen dat hij buiten het parlement bleef. Dergelijke verschijnselen deden zich ook voor in Jeruzalem, Nablus en Hebron, waar kandidaten die op een zege leken aan te sturen toch verloren.

Volgens de woordvoerder van de Europese waarnemers bij de Palestijnse verkiezingen zijn deze over het algemeen correct verlopen en hebben zich slechts op enkele plaatsen onregelmatigheden voorgedaan. Onafhankelijke journalisten die de verkiezingen in Gaza op de voet hebben gevolgd zijn eveneens van oordeel dat de verkiezingen correct zijn verlopen.

Palestijnse journalisten in Gaza daarentegen zeiden vanmorgen dat de verkiezingen zijn gemanipuleerd ten gunste van kandidaten van Yasser Arafats Al-Fatah. Volgens deze bronnen is de woede onder de Palestijnen over deze veronderstelde gang van zaken groot. “Amerika zat erachter om te voorkomen dat de echte stem van het Palestijnse volk wordt gehoord. Deze verkiezingen zijn volgens een Amerikaans meester-plan verlopen en Jimmy Carter heeft daar als waarnemer bij de verkiezingen aan meegedaan”, zei een Palestijnse journalist vanmorgen.

In Oost-Jeruzalem zei Umaina Habashusa van de PPP, de communistische Palestijnse Volkspartij, dat PPP-kandidaat Imad Lubadi door 'obstructie' bij de telling niet is gekozen. Aan het begin van de telling was het volgens haar duidelijk dat hij op een hoge plaats zou uitkomen.

De Israelische premier Shimon Peres heeft vanmorgen de 90-jarige sjeik Abdul Hamid Saeh, voorzitter van de Palestijnse Nationale Raad (PNC, het parlement-in-ballingschap) toestemming gegeven naar zijn huis in Oost-Jeruzalem terug te keren. Voor dit besluit, dat door woordvoerders van de nationalistische partijen wordt gehekeld, heeft Peres humanitaire redenen opgegeven. Peres is voor terugkeer van de leden van de PNC naar de Palestijnse bestuursgebieden als noodzakelijke stap om de Palestijnen in de gelegenheid te stellen de anti-Israelische paragrafen uit het Palestijnse handvest te schrappen.