EuroDisney verkleint verlies

Het nabij Parijs gelegen amusementspark Disneyland Paris heeft in de laatste drie maanden van vorig jaar, het eerste kwartaal van het boekjaar 1995/1996, een verlies geleden van 57 miljoen franc (18,7 miljoen gulden). In het eerste kwartaal van vorig boekjaar was er 109 miljoen franc (35,8 miljoen gulden) verlies.

De exploitant van het park, Euro Disney, maakte gisteren kwartaalcijfers bekend. De omzet in de verslagperiode is gegroeid van 854 miljoen tot 1 miljard franc (3,3 miljard gulden). Dat komt doordat er veel meer bezoekers kwamen, die ook zorgden voor een betere bezettingsgraad van de hotels in het park. De bezoekers werden gelokt door de lagere tarieven, die per april vorig jaar van kracht werden.

In het eind september afgesloten boekjaar behaalde Euro Disney voor het eerst sinds jaren winst. Het netto resultaat bedroeg 114 miljoen franc (36,5 miljoen gulden) tegenover een verlies van 1,8 miljard franc (576 miljoen gulden) in het boekjaar ervoor. Het positieve resultaat werd wel behaald dank zij de verkoop van obligaties ter waarde van 112 miljoen frank. Niettemin liet de directie zich optimistisch uit over de toekomst.