Euro-commissie wil verbod op kistkalveren

BRUSSEL, 23 JAN. De Europese Commissie wil het houden van kalveren in kisten verbieden. Vanaf 1 januari 1998 moeten kalveren in groepen worden gehuisvest. Dat staat in een richtlijn die Europees landbouwcommissaris Fischler binnenkort zal voorleggen aan de lidstaten van de Europese Unie. Fischler meent dat het houden van kalveren in individuele boxen niet langer ethisch aanvaardbaar is. Hij baseert zich daarbij op een wetenschappelijk rapport, dat in december is gepubliceerd. Daarin staat dat het welzijn van kalveren ernstig wordt aangetast als ze in aparte boxen moeten opgroeien. Fischler wil dat stallen die na 1997 worden gebouwd alleen nog groepshokken bevatten. Alleen kalveren die nog geen acht weken oud zijn of zieke dieren, mogen in kisten worden gehouden. Voor de bestaande stallen komt er een overgangstermijn van tien jaar. De kalvermesterij kwam vorig jaar onder vuur te liggen door felle protesten van Britse dierenbeschermers tegen het transport van nuchtere kalveren naar het Europese vasteland. De Nederlandse kalvermesters boden gisteren samen met Franse collega's EU-commissaris Fischler 100.000 briefkaarten aan, waarin zij pleiten voor handhaving van de huidige regels. (ANP)