België wijst ETA-verdachten uit

BRUSSEL, 23 JAN. België zal een Baskisch echtpaar dat wordt verdacht van samenwerking met de afscheidingsbeweging ETA uitleveren aan Spanje. Dat heeft minister van justitie Stefaan De Clerck gisteren beslist.

Het echtpaar, Luis Moreno en Rakel Garcia, vluchtte twee jaar geleden naar België, waar het politiek asiel aanvroeg. Dat gebeurde nadat een Madrileense onderzoeksrechter een internationaal aanhoudingsbevel tegen hen had uitgevaardigd naar aanleiding van de getuigenissen van een opgepakte ETA-terrorist. Die verklaarde tijdens politieverhoren dat Moreno en Garcia onderdak hadden verleend aan een terreurcommando dat een politieagent had omgebracht. De weigering van België om het echtpaar direct uit te wijzen en om de asielaanvraag in behandeling te nemen, leidde twee jaar geleden tot enige politieke spanning met Spanje.

Pikant is dat minister De Clerck, toen nog als volksvertegenwoordiger, zijn voorganger, minister Melchior Wathelet in 1993 in een brief vroeg de twee Basken niet uit te leveren. De Clerck zei gisteren dat hij toen als “advocaat kennis nam van de feiten” en nu als bewindsman moet oordelen. De Belgische Kamer van Inbeschuldigingstelling en de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen hebben zich uitgesproken tegen uitlevering. Zij menen dat het Spaanse verzoek alleen op politieke feiten berust en dat uitlevering daarom in strijd is met de Belgische wetgeving.

De commissaris-generaal voor de Vluchtelingen meent evenwel ook dat de twee Basken niet kunnen worden beschouwd als politieke vluchtelingen, in de betekenis die de Conventie van Genève er aan geeft. Dat zou immers impliceren dat Spanje, net als België lid van de Europese Unie, de mensenrechten schendt. Op grond daarvan heeft België besloten om de asielaanvraag niet te honoreren.

Minister De Clerck erkende gisteren dat het uitzonderlijk is dat hij als minister van justitie de adviezen van de Kamer van Inbeschuldigingstelling en de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen naast zich neerlegt. Maar, zo zei hij: “Ik liet mij bij de beslissing ook inspireren door de noodzaak om misdaad steeds meer internationaal te bestrijden”. Afgelopen december verwierp een bijzondere rechtbank in Madrid de belastende verklaringen die tegen het Baskische echtpaar werden ingebracht, omdat die werden afgelegd onder druk van folteringen. Minister De Clerck zei gisteren te betreuren dat de Spaanse politie foltert. Maar volgens hem beschikt de Spaanse justitie over genoeg andere bezwarende verklaringen tegen Morena en Garcia om uitlevering te rechtvaardigen. Rakel Garcia werd gisteravond opgepakt, haar man was al eerder opgepakt.