Bedenkingen bij EU over hulpverlening aan Bosnië

BRUSSEL, 23 JAN. De financiële bijstand voor de wederopbouw van Bosnië leidt tot steeds meer discussie binnen de Europese Unie. De EU-ministers van financiën waarschuwden gisteren dat de Unie niet te overhaast te werk moet gaan bij de financiering van de hulpprogramma's in Bosnië.

Ook moet worden voorkomen dat Europa met een onevenredig groot aandeel van de kosten wordt opgezadeld, zo werd gisteren opgemerkt na de maandelijkse bijeenkomst van de EU-ministers in Brussel.

Afgelopen maand stelde de internationale gemeenschap 500 miljoen dollar beschikbaar voor een snelle wederopbouw in de eerste drie maanden van dit jaar. Daarvan komt 150 miljoen dollar van de Wereldbank, 112 miljoen dollar van de Europese Unie en 51 miljoen van Nederland.

Volgens de Wereldbank is de komende twee tot drie jaar voor de wederopbouw meer dan vijf miljard dollar nodig. De EU wil daarvan eenderde deel voor haar rekening nemen. Ze wil dat de VS en de islamitische landen ieder een derde opbrengen. Maar gisteren werd tijdens de bijeenkomst van de EU-ministers van financiën openlijk getwijfeld aan de haalbaarheid van die verdeelsteutel.

De Britse minister Kenneth Clarke, daarbij gesteund door andere delegaties, zei dat moet worden voorkomen dat de rekening voor de EU onevenredig hoog uitvalt. De komende hulpconferentie, oorspronkelijk gepland voor februari en vervolgens verschoven naar maart, zou daarom mogelijk later gehouden moeten worden, zo werd gisteren gesuggereerd. Eerst moet er absolute duidelijkheid zijn dat de VS, Japan en de islamitische landen bereid zijn hun steentje bij te dragen.

Volgens een diplomaat in Brussel zal zo'n uitstel het proces van wederopbouw in Bosnië niet in gevaar brengen. “Geld is op het ogenblik niet het probleem. Zolang de partijen nog met elkaar aan het bakkeleien zijn, kan er van echte economische opbouw geen sprake zijn. We kunnen pas denken aan een nieuwe donorconferentie als het huidige bedrag van 500 miljoen dollar op een goede manier is besteed.”

Om de groep islamitische landen tot grotere toegeeflijkheid te bewegen, deed de Britse minister van financiën, Kenneth Clarke, gisteren de suggestie de komende donorconferentie niet in de EU maar in een islamitisch land te houden. Dat voorstel lijkt in te druisen tegen de eerder uitgesproken ambitie van de Europese Commissie om de EU de politieke leiding te geven bij de economische wederopbouw van Bosnië.