Verkiezingen

NA ALLE PLECHTIGHEDEN rondom de verwezenlijking van de Palestijnse autonomie en met het vertrek van Israelische troepen uit bezet gebied dagelijkse realiteit, zijn de eerste verkiezingen in Palestijns gebied enigszins een anti-climax gebleven. In de zovele jaren lang door geweld geteisterde dorpen en steden vormden vastbesloten maar overigens bedaarde burgers gisteren lange rijen om aan hun voorkeur uiting te geven. De uitslag bevestigt dat Arafat en zijn PLO terecht gelden als de rechtmatige vertegenwoordiging van het Palestijnse streven naar onafhankelijkheid. De extreme fundamentalisten hebben, evenmin als het traditionele clanwezen, een voet aan de grond gekregen.

De PLO heeft intussen een duidelijke scheidslijn getrokken. Altijd is zij geflankeerd geweest door rivaliserende groepen, doorgaans beheerst of ten minste beïnvloed door de leiders van het gastland waar de betrokken groep onderdak had gekregen. Desondanks heeft Arafats organisatie de vertegenwoordiging van alle Palestijnen willen zijn. Maar aan de verkiezingen hebben uitsluitend de Palestijnen in de Gaza-strook, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem mogen deelnemen, een minderheid tegenover de Palestijnse diaspora. ARAFAT EN DE zijnen stevenen af op een min of meer soevereine Palestijnse staat. Maar ingeklemd als die zal liggen tussen Israel en Jordanië en overbevolkt en versplinterd als dat gebied al is, zou een dergelijke staat nauwelijks soelaas bieden aan de honderdduizenden volksgenoten wier voorvaders een heenkomen elders hebben gezocht. En dat zou Arafats staat op den duur toch veel van zijn glans doen verliezen.

Wil er een economisch en politiek levenskrachtige Palestijnse entiteit ontstaan die meer te bieden heeft dan de nu door de Israeliërs ontruimde gebieden, dan zullen Arafats schepping, Israel en Jordanië de handen ineen moeten slaan. Dat het extremisme aan Palestijnse kant althans in de stembus kansloos is gebleken, is een gunstig voorteken. Maar er zullen desondanks nog heel wat obstakels uit de weg moeten worden geruimd alvorens aan de voorwaarden voor een samenleven in voorspoed zal zijn voldaan.