Val uit de boot en direct is er een debat

De vonken spatten ervan af. Het agendapunt, tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering, leende er zich kennelijk voor: 'Vaststelling Amsterdamse gedragscode ter voorkoming en bestrijding van rassendiscriminatie.' In een mum van tijd wist het CD-lid R. Enthoven het bloed onder de nagels van de andere raadsleden vandaan te halen. Met zoveel allochtonen in de stad moet het op den duur wel fout gaan, betoogde hij. De Amsterdamse cultuur komt in de verdrukking, voegde hij er aan toe. En: de 'oorspronkelijke Amsterdammer' legt straks het loodje. Klap op de vuurpijl was zijn waarschuwing dat Joegoslavische toestanden in het verschiet liggen.

In alle toonaarden trachtten nogal wat raadsleden de man een paar zaken aan het verstand te brengen. Het welgemeende advies van wethouder Ter Horst “om in therapie te gaan” sloeg het raadslid in de wind. Op de vraag wat 'de Amsterdamse cultuur' precies is, wist hij niet meer dan een onbegrijpelijk antwoord te geven. De gedragscode, waar iedereen die bij de gemeente werkt zich aan moet houden, kwam natuurlijk zonder kleerscheuren door de raad, alleen de CD-fractie stemde tegen.

Het was een opmerkelijke gebeurtenis omdat over geen enkel ander onderwerp tijdens raadsvergaderingen de vlam in de pan slaat. Men vliegt elkaar niet in de haren over de werkloosheid, over de criminaliteit of over de vertraging waarmee de woningbouw te kampen heeft - toch ook geen onbelangrijke zaken. Tijdens en na afloop van de algemene beschouwingen, eind vorig jaar, werd door sommige raadsleden geklaagd dat de media daar zo weinig aandacht aan hadden besteed. De raad, het hoogste bestuursorgaan van de stad - en nauwelijks een letter in de krant. In de koffiekamer van het stadhuis gaf wethouder De Grave tegenover een verslaggeefster van de lokale televisie AT5 toe dat er inhoudelijk ook niet echt veel te melden viel, maar ze hadden er toch wel bij kunnen zijn? Maar een beetje ingewijde hoeft niet naar het stadhuis te komen om te vernemen hoe het er volgens de politici in de stad voorstaat. Wie zijn ogen goed de kost geeft, ziet dat op straat zelf wel.

Er zijn raadsleden die het burgemeester Patijn kwalijk nemen dat hij voor iedereen zichtbaar tijdens raadsvergaderingen stapels stukken doorneemt. De man heeft groot gelijk, er gebeurt toch zelden iets. Er is geen vuurwerk, er is nauwelijks debat. Dat komt, zeggen sommigen, omdat diezelfde Patijn alles van tevoren 'afdekt' zodat er ook geen debat kan worden gevoerd omdat alles al is geregeld. Maar als dat zo is, doet hij dat bij de gratie van alle betrokkenen. Waarom stelt een raadslid niet eens voor een tussentijds debat te voeren over de stand van zaken met betrekking tot bijvoorbeeld de Noord-Zuidlijn of de bebouwing van IJburg. En waarom wordt de raadsagenda niet in alle openbaarheid vastgesteld, aan het begin van de vergadering. Kan ook leuke debatten opleveren.

Vroeger is voorbij, maar het moet gezegd dat toen GroenLinks nog in het college zat er heel wat meer spannende momenten waren dan nu het geval is. De huidige collegepartijen, PvdA, D66 en de VVD, willen zo graag bij elkaar blijven dat ze wel drie keer uitkijken alvorens voor enige spanning te zorgen. De respectieve fractieleiders hebben hun mensen goed onder de duim. Fractiediscipline is ook in Amsterdam de maat van heel veel dingen.

Het valt de Amsterdamse politici kwalijk te nemen dat zij het belang van het dualisme niet onderkennen. Niet uit de boot vallen, lijkt het principe. Val wel uit de boot en Patijn heeft geen tijd meer om tijdens raadsvergaderingen stukken te tekenen.

    • Anneke Visser