Utrecht wil stagnatie in 'city' doorbreken

UTRECHT, 22 JAN. Het gemeentebestuur van Utrecht gaat in een 'platform' met vertegenwoordigers van ABP, NS, Jaarbeurs en drie projectontwikkelaars proberen binnen vier maanden de stagnatie in het Utrecht Centrum Project te doorbreken. De bestaande Ontwikkelingsmaatschappij UCP, waarin de gemeente en de projectontwikkelaars deelnemen, wordt gedurende die tijd op een zijspoor gezet. Burgemeester Opstelten zal treedt op als voorzitter

Wethouder H. Kernkamp van grote projecten maakte dit onlangs bekend. Sinds mei 1994 werkt de Ontwikkelingsmaatschappij aan een grootschalige reconstructie van het gebied rond het Centraal Station en het winkelcentrum Hoog Catharijne. De leefbaarheid in het gebied wordt vergroot, onder meer door weer water toe te laten in de gedempte Catharijnesingel, en er is voorzien in de bouw van winkels, kantoren en woningen. Bij de planvorming waren de Nederlandse Spoorwegen, Jaarbeurs en Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, de eigenaar van Hoog Catharijne, alleen via consultaties betrokken.

De uitgangspunten blijven volgens Kernkamp gehandhaafd. “We willen nog even alle creatieve ideeën in de pressure-cooker doen.” Een belangrijk knelpunt is de voetgangersstroom. De Jaarbeurs wil een goede aansluiting op het station, de NS wil voorkomen dat treinreizigers gehinderd worden door andere passanten en de gemeente wil een promenade over de begane grond van het Vredenburg naar het station, waardoor Hoog Catharijne concurrentie voor haar winkeltraverse op de eerste verdieping vreest.

De deelnemers in het platform streven naar meer winkels in het topsegment en een hoogwaardige inrichting van het gebied. Het idee om werfkelders langs de Catharijnesingel aan te leggen, naar het voorbeeld van de Oude Gracht, wordt in heroverweging genomen. Ook wordt opnieuw gekeken naar de noodzaak van twee verkeerstunnels. Het ICP is een van de sleutelprojecten die kandidaat is voor rijkssubsidie. De evaluatie is nu gaan en zal over twee maanden zijn afgerond.