Tromp bekritiseert opnieuw leiding van Rottenberg

DEN HAAG, 22 JAN. Het voormalig PvdA-bestuurslid B. Tromp heeft opnieuw het leiderschap van partijvoorzitter Rottenberg onder vuur genomen. Zijn voorzitterschap heeft ertoe geleid dat de PvdA, voorzover het gaat om de doorzichtigheid van de besluitvorming, steeds meer trekken van een Zwitserse bank gaat vertonen, aldus Tromp.

In een uitvoerig artikel in het blad Socialisme en Democratie van het wetenschappelijk bureau van de PvdA verwijt hij Rottenberg en vice-voorzitter Vreeman een vorm van partijvernieuwing tot stand te hebben gebracht die “allerminst gewenst” is. “In plaats van voor de (her)vorming van stabiele en democratische organisatiestructuren zorg te dragen hebben de voorzitters van hun beroepspositie en hun controle over het partijbureau gebruik gemaakt om hun persoonlijke machtspositie te vestigen en te versterken ten koste van constitutionele organen”, aldus Tromp.

Hij ventileert zijn kritiek aan de vooravond van het PvdA-congres dat op 10 februari in Zwolle wordt gehouden. Op deze bijeenkomst komen geen huishoudelijke zaken aan de orde. Het congres zal geheel gewijd zijn aan inhoudelijke thema's. Dit zal gebeuren aan de hand van een door het partijbestuur van de PvdA opgestelde congresresolutie. Deze is weer gebaseerd op drie nota's die eerder zijn gepubliceerd. Volgens Tromp is het aan schriftgeleeerden om vast te stellen in hoeverre de resolutie nog iets te maken heeft met de nota's die er aan ten grondslag zouden moeten liggen.

Het voormalig partijbestuurslid is van mening dat het “chaotisch en solistisch optreden” van Rottenberg en Vreeman ertoe zal leiden dat de PvdA wat betreft organisatie-structuur zal evolueren in de richting van het Greenpeace-model. Hierin zijn leden niet meer dan donateurs. Het politieke werk wordt volledig gedaan door profesionals. Tromp schrijft dat de handelwijze van de voorzitter en vice-voorziter een tijdlang is vergoelijkt met het argument dat de PvdA zich nu eenmaal in een noodtoestand bevond. Maar volgens hem valt moeilijk aan de slotsom te ontkomen dat juist door het optreden van Rottenberg en Vreeman en de door hen getroffen uitzonderlijke maatregelen “een noodtoestand in permanentie” is geschapen.

In de ontwikkeling van het ledenbestand is de vernieuwing in elk geval niet te herkennen, want nog steeds is er sprake van een leegloop, zo constateert Tromp in zijn artikel. De teruggang treft de PvdA zelfs harder dan andere partijen, zegt hij. “De slotsom dat de huidige PvdA kennelijk nog minder aantrekkelijk is om er lid van te worden dan de vroegere, is niet gemakkelijk te weerleggen”, aldus Tromp.

Vorig jaar zomer uitte de fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, J. Wallage, ook al kritiek op het leiderschap van Rottenberg.